Na duchovní cestě absolvuje člověk různé zkoušky, zažívá všelijaké situace. A čím více zkoušek, čištění od usazenin – omezení – strachů – bloků ( přetrvávajících z mnoha inkarnací ) má za sebou, tím těžší zkoušky mu přicházejí. Jde je překonat jen zesílenou vírou v sebe a hlavně v Boha. Kdy jsme schopni obětovat mu vše co máme a ti co vydrží dostanou mnohem víc. Když v sobě aktivují větší spojení s tím Nahoře, dolů do sebe a v sobě. A naplní tu mystickou formuli: co je nahoře je i dole. Celý náš život je o hledání skutečné pravdy v sobě ( tu najdeme jen ve svém duchovním srdci a je propojená s pravdou Stvořitele a vesmírnými zákony ) a o snaze tuhle pravdu co nejvíce ŽÍT v praxi.