Přátelé, už nějaký čas se s blízkými chystáme na kolaps systému/ekonomiky. Který je dlouze připravován a řízen globálně. Na co a jak se připravit jsem poslední roky napsal spoustu textů. Leckdy jsem jen naznačoval pro připravené. Příští týdny, měsíce, roky nebudou lehké. Ale s tím jsme do této inkarnace šli. Bude náročné na této planetě držet Světlo, když spousta lidí kolem nás bude psychicky a zdravotně nezvládat ty velké tlaky. Už teď je kolektivní vědomí velmi rozbouřené a situace se mění v řádu dní. Ale… tohle vše je úžasná příležitost obrátit se dovnitř sebe a ke Světlu, k Bohu, Kristu a ke komukoliv, kdo s vámi bude rezonovat. Odevzdat svůj život Vyšším silám a žít tady a teď, v přítomnosti… přijímat vše co se děje dobrého i špatného. A tvořit si svou realitu co nejlepší. Svůj rezonanční Vesmír a reality, do kterých pustíme jen to co chceme v co největším poměru.  Zažít žítí v Bytí. Kdo přijímá bolest i utrpení, stejně jako radosti a požitky, protože ví, že tady ve 3D žijeme v dualitě, a obě vychýlení kyvadla naše duše přišla zkoumat, tomu se žije daleko snadněji.

Vím, že když se v dobách příštích doostanete pod finanční tlaky, je to náročné. Stejně tak omezení svobod cestování a aktivit ve volném čase. Ale pořád platí, že v naší krásné zemi nikdo hlady a žízní umírat nebude. Narozdíl od obyvatelů chudých zemí. I příští roky budeme tady u nás žít v blahobytu.