Staří zasvěcenci mystérií a fungování Vesmírů říkávali: v pozemském životě můžeš přijít o všechno, kromě moudrosti… Moudrostí nemyšleno akademické vzdělání ani množství přečtených knih… Ale plutí s vesmírnou moudrostí, úcta a respekt k lidem a všemu živému a soucit s každým, vždy a všude, na věky věků zrozených v neumírajícím bytím…

Tělo vám může rozežrat nemoc, mohou vás zabít i mučit… Mohou vám sebrat majetek i šaty. Zabít vám děti a rodinu. Nechat vás dlouze umírat v utrpení..

Ale to vědění, moudrost co nabudete, vám už nikdo nikdy nemůže vzít… Už je dávno předána vašemu Vyššímu Já a vaší nesmrtelné duši – na vaší pouti časoprostorem. Kdy si vás vaše Vyšší Já vodí jako loutku na provázku a nasává z vás co potřebuje…

S tímhle vědomím a věděním, se dávní mudrci smáli vrahům i králům do tváře… když je mučili a zabíjeli. Oni, skuteční králové ve světech duchovních, nadřazených světům astrálním i hmotným… Znalci mystérií hmoty, materializace, levitace, zhmotnění z roviny astrální, cestování mimo těla a bez omezení hmotných substancí…

Taková nesmrtelná duše, může navštívit církevní chrám, kostel klidně v potrhaných šatech a žabkách na nohách a na úrovni duše, vyzařujíce vznešenou moudrostí svého Ducha …povznášet svým vnitřním Světlem okolí ve vzájemné zbožné úctě…léčice připravené na těle i duchu a substancí moudrosti naplňujíce vědomí moudrých přenesenou frekvencí lásky.