I v dnešní době existují na této planetě různé řády mystérií s přesahem do jiných dimenzi, světů. Tajné společenství oddaných a po spravedlnosti jdoucích rytířů, které vedou pokročilé bytosti s možnostmi měnit podobu, cestovat v čase i dimenzemi, navštěvovat různé světy, planety. Jsou to světy mágů a čarodějů, mystiků. I jejich členové jsou oddáni Bohu, vesmírnému řádu.
Řešil jsem už párkrát s jedním mi velice blízkým tyto světy. Jeden řád ochránců určitého druhu ( s mohutnými symboly Síly ve znaku a v transcendentní bráně a v prahu k otevření světů – viděl jsem ho, jsou tam určité zářiče, symboly, zvířecí postavy atd.), kteří chrání tajemná místa, důležité bytosti tady i v jiných světech. Řád daleko mocnější a tajemnější než známé spolky templářské s jejich vedením v astrálu. Nemluvě o proti nim primitivním zednářům, byť tajných nejvyšších stupňů s prací v astrálu.
Ukázalo se mu již 3x na rituálech v rozšířeném vědomí, že v tomto řádu kdysi byl a byl v jejich hierarchii už ve vyšším patře a měl různé privilegia a přístupy. A v tomto životě od nich dostává zase pozvánky ke vstupu… Když vstoupí, podepíše smlouvu, pakt, výrazně mu navýší jeho schopnosti magické, opraví mu tělo, otevřou jasnovidnost na maximální úroveň snesitelnosti, dostane schopnosti snadněji prostupovat mezi světy, astrálem a vracet se v čase do minulosti, budoucnosti, ze života do života. Možnost zázračně léčit sebe i druhé na počkání. I když tihle žijí utajeně a na veřejnosti tohle nedělají. Mohou dostat šlechtický titul na této planetě, majetky, moc a slávu a ve skrytu dvojího života řešit transcendentní přesahy.
Už v tomto řádu byl v minulých inkarnacích a odhalil, že jeho zákulisí je také pošpiněné energeticky a není to tak čisté a ryzí, jak si kdysi myslel, když do toho šel ze srdce, bojovat za spravedlnost a čistotu v různých světech.
Proto všechny 3 nabídky odmítl a reagoval tak, že se na věčné časy odevzdal Bohu, Stvořiteli, Kristu a Duchu Svatému a slíbil jim věrnost na věky věků. Oni to, ale stejně ještě zkusí, protože ten chlapík má velkou sílu a poznání Světů. A zkusí to i v dalších vtěleních.
Ty světy jasnovidců, zákulisí světů čarodějů jsou zkrátka někdy nad hranicemi omezení a chápání i největších sci-fi snílků této planety a i lidé s jemněhmotným viděním často nevěří.