Jak můžu pomoct zachránit planetu a lidstvo? Jsem ve fb skupině za záchranu planety, ale nic se neděje.
Odpověď: V prvé řadě změň sebe. Pracuj na sobě duchovně. Pomáhej druhým. Pomáhej slabším a starším. Buď motivací pro druhé. Dodržuj Vesmírné zákony. Zbav se svých strachů a omezení. Tím pomůžeš planetě nejvíce a staneš se příkladem pro druhé. Jak se začneš posunovat na své cestě k Bohu, začneš více svítit a zářit. A Tvé Světlo bude jako maják přitahovat duše kolem. Když zjistí, že je nechceš oškubat o jejich energii a peníze, a nebuduješ ani žádnou skupinu či sektu, která by Tě uctívala, staneš se jedním z majáků, které svou energiií pomáhají planetě nejvíce. Každý takový přiklad, vyrábí další takové majáky. A jakmile těch světel, majáků bude přibývat, tím více zatím zhaslých a  odpojených lidí se bude připojovat a také zářit. A čím více záře, tím více Světla bude na této planetě.
Dávej ze sebe to nejlepší a nečekej nic na oplátku. Cti zákony Vesmíru, udržuj si vysoce čistou vlastní karmu. Karma = pravidla vesmírné hry a jejich dodržování. Platila ve všech světech Stvořitele vždy a platit bude stále.  To Ti zajistí pohodový a harmonický život bez utrpení a rychlou smrt. Bez bolestí a při bdělém vědomí a nezastřené mysli a snadný přechod do Vyšších sfér.
Čím více dáváš, tím více se Ti bude vracet. Dáš kousek svého Světla cizímu, kterého jsi nikdy neviděl a na oplátku se pak v Tvé horší chvilce k Tobě vrátí Světlo od spousty duší zatím Ti neznámých. Zbav se svých limitů a omezení. Skoč ze skály jako blázen ve hře tarotu, roztáhni křídla  a leť ke Světlu…