Svými myšlenkami a svou energií, neustále zhmotňujeme různé elementály. A ti se vždy vrací k tomu, kdo je vyslal. Většinou daleko silnější a přetrvávají i do dalších inkarnací. Jasnovidci, šamani ,tyto elementály vidí jako hady či démonické bytosti nižší hierarchie, kteří jsou na člověka přilepení a ovlivňují jeho energetiku, psychiku, nálady, deprese. Tyto „potvory“ vznikají ze špatných myšlenek, pomluv, závisti, lakoty, kleteb atd.
Všichni tady jsme duše, které jsou inkarnovány do hmoty, aby se tady učili a získávaly zkušenosti. Veškerou zlostí, hněvem, opovržením, které k někomu druhému vysíláme zhmotnělé do těchto elementálů, nakonec ublížíme jen sami sobě, když se tato hnusná energie vrací zpět k vám. Protože vždy platí: co zaseješ, to sklidíš. Kdo zabíjí mečem, mečem také sejde. Kdo pomlouvá druhé, ten bude pomlouván.
Všichni nakonec dospějete k poznání, že ubližováním jiným ubližujete nejvíc sami sobě. Přitom, stačí jen změnit sebe, vysílat lásku a hezké energie a svět okolo nás se změní, když to bude dělat více a více lidí. Ty vibrace a frekvence kolem nás, v naší krásné zemi vzrostou a i třeba do politiky pustí jen lidi s daleko světlejším vyzařováním. Je smutné, že mezi lidmi, kteří se věnují práci na sobě je tolik zla, místo, aby šli příkladem a dělali svět kolem lepším.
Ideální je, vysílat ze sebe neustále energii lásky, světlo, milost, soucit, pochopení druhých.