Jsem stvoření pohodlné až líné.:) Oproštěn od návykových látek, zmítajících pudů a vášní, snažíce neplýtvat energií. Dnes skončila jedna další kapitola mého Bytí. Sdílet něco písemně, kde si to může přečíst větší množina lidí, je na energii úspornější, než to prezentovat osobně. Nicméně, už mi párkrát bylo řečeno, že sdílím informace, které nepatří na veřejnost a mají být sdíleny jen připraveným očím a sluchu. Že i ezo veřejnost a duchovní hledači často musí teprve z velké míry dozrát k informacím. Čarodějové, šamani se vyhýbají focení z důvodu neztrácení času a energie z odstraňování napojení nehezkých. I proto jsem měl na FB jednu, max dvě fotky a tady jsem fotky odstranil. Nesdílí ani informace o sobě, aby si nepřidávali práci a tím neztráceli čas a energii na duchovní posuny. Nesdílím informace příliš osobní, ale občas mi něco uteče.:) Sem tam naznačím v textu něco, co se dá vystopovat v jiných světech stopováním té energie za textem. I bytosti osvícené, v naší krásné zemi žijící, jsou rády schovány před veřejností. Pokud Míra něco nepokazí, měl by v této inkarnaci dovršit kolečko vtělování a vyfičet do nirvánské prázdnoty Bytí. I proto se vyhýbá dělání kotev, co by ho tahaly znovu vtělovat. A nedej Bože ještě jednou na tuhle vězeňskou planetu.:) Psaní něco přes tisícovku textů jsem věnoval  přes tisíc hodin času, vymazáno to bylo za 10 minut.:) Tak jako se mniši piplají s tvorbou mandaly spoustu hodin, titěrně a precizně a pak se mandala smete a ukáže pomíjivost všeho toho Bytí. Prázdnota, Satori a Samádhí, Osvícení, Realizace, Vyvanutí. Zmizen beze stop. Nepřestávaje jít ve Světle své linie dávných chaptajů. Moji milovaní učitelé, osvícení mistři na nebesích. Držím Světlo mé duchovní linie a vydržím jít ve Světle ve víře a důvěře Boží. Milovaného Otce, Boha, Stvořitele. Stvořeni z Boha, k Bohu směřující a do Boha se zase jako Bohové vrátící. Dokonáno velké dílo bude.

„Čaroděj je Toltékem, když přijal mystéria stopařství a snění,“ prohlásila věcně. „Nagual s Genarem tato mystéria přijali od svého dobrodince a uchovávali je ve svém těle. My děláme totéž, a proto jsme Toltékové jako Nagual a Genaro. Nagual tě učil stejně jako mě být nezaujatě klidný a oproštěný od vášní. Já jsem oproštěnější než ty, protože jsem bez formy. Ty máš pořád formu a jsi prázdný, takže se chytíš do každé pasti. Jednou ale budeš zase úplný a potom pochopíš, že Nagual měl pravdu. Říkal, že svět lidí se zmítá nahoru a dolů a lidé se v tom svém světě melou s ním, ale my jsme čarodějové, a proto jejich zmatky nejsou naše starost. Uměním čarodějů je být vně toho všeho a zůstávat nepovšimnut. Uměním čarodějů je především nikdy neplýtvat svou silou.“