Jak moc je pro vás duchovní cesta důležitá?

Co všechno jste pro ni schopni obětovat?
Patříte mezi ty, pro které je duchovno jen útěk od starostí nebo jeden z koníčků?
Nebo už jste zažili stavy povznášející, nadpřirozené a tak silné, že je touha po Bohu, poznání, tak silná, že vše ostatní je jen slabý odvar všeho-Bytí v tomhle světě iluzí?
Jste ochotni vylepšovat sami sebe a žít ctnosti srdce a kráčet i v civilním životě vědomě dle nebeských zákonů?
Aby se vám lehčeji žilo a v příští inkarnaci vše hezčí bylo?
 Ježíš Kristus byl člověk jako my. Jen byl duchovně mnohem dál než my.:) A stále je tady pro nás všechny, ve svém světelném těle. A pomáhá.
Kázání na hoře, je jedno z těch málo ovlivněných manipulacemi církví, sekt a podobných mocenských spolků.
Mám obrovské nedostatky v morálce, etice, soucitu, ve ctnostech srdce, pokoře, milosrdnosti a ve spoustě další aspektech. Mnoho práce přede mnou.