Cesta k zesílení spojení s Bohem-Otcem-Stvořitelem je stejná ve všech duchovních liniích, směrech, naukách. Jedno jestli chaptajové, derviši, zbožní mniši a poustevníci, vědmy a volchové, žreci a zřeci, léčitelé.

Vysílat k Bohu svou nezměrnou a nekonečnou lásku k němu. Prožívat a žít to na všech úrovních ve všech světech, realitách, stavech Vědomí. Kdy sami nejsme tělem ani myslí, ale Božským Vědomím zvaným „Já Jsem“. Kdy je to žití „stavu“, uvědomění, zvědomění, pro-žití.
  Co vysíláme, to dostáváme, přijímáme. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Kdo miluje Boha víc než sebe, dostává mnohem víc. Slzy štěstí, blaženosti a radosti. Euforické stavy Jednoty a neoddělitelnosti duality. Navíc všichni jsme Bohové, protože jako oddělené částečky Boha, fungujeme jen dočasně odděleně. Jako by odděleně, protože nejde oddělit neoddělitelné. Kdo dokáže nacítit, navibrovat svým duchovním srdcem Božskou frekvenci, ten stav Vědomí Boha, ten překročil pomyslný Práh Bytí… Vydržet, makat, jít ve Světle ať se děje cokoliv. A ono to zesílí, zesiluje, Vědomí Boha v nás roste. Světlo v našem srdci svítí víc a víc a ozařujeme jím temnotu kolem. Nejde celku a lidstvu pomoci víc, než naší co nejvyšší duchovní pokročilostí, pokorou k ní vedoucí. Tohle nemůže bát cirkus k ukazování ve videích, děje se to uvnitř. Zřiví vidí, ví a vědí. A zřivým, vědomým, napojeným, myslím skutečně vědomým a napojeným, a tím se může člověk stát během vteřiny, když pochopí a zvědomí TO v sobě.
Duha u nás.:)
20220827_175626