Jakmile se někomu začne otevírat vidění jemněhmotných světů, začne vidět nejen bytosti andělské a světelné, ale i bytosti temnější. Ve vesmíru jsou celé hierarchie démonů a různých astrálních tvorů. A jsou tu i celé zástupy andělských bytostí, rozdělených do skupin, postavení, řádu. Koneckonců i třeba víly mají své hierarchie. Od těch malých přírodních až po postavou vysoké víly válečníky.:)
Vše ve Vesmíru by mělo být z dlouhodobého hlediska v rovnováze a je to tak správně. Pokud na sobě někdo duchovně pracuje více a změní své vibrace, frekvence, vyzařování lásky, přichází každodenní útoky těch temnějších ( ne zlých, jen níže vibrujících ) bytostí. Pro které moc svítí, jim to vadí a ony se ho snaží srazit zpátky mezi ostatní. To co je pro býka červený hadr, to je pro tyto níže vibrující energie lásky.
Řada pokročilých duchovních, různých linií a směrů, mi tu každodenní zábavu s těmito bytostmi, světy, potvrdila. Je to tak i zařízeno, aby to praktikujícího všech možných škol a nauk, donutilo přejít mystický práh mezi světy a ještě více na sobě pracovat. Nejsilnější ochranou vždy byly modlitby, víra a důvěra ve Vyšší světy a bytosti. Modlitba v době útoku dokáže navýšit vibrace a udělá praktikujícího pro tyto bytosti jako by neviditelným a má klid. Vibrují na nižší frekvenci než v tu chvíli on a nevidí ho – obaleného energií modlitby, pokory a odevzdání se ve Vyšší světy, řád.
Jak říká jeden kamarád šaman: tady se teprve ukáže, jak silná je Tvá důvěra a víra a jak moc jsi s ní ve spojení.“
Někdo věří v Boha, jiný ve Stvořitele, v Světlo, ve Vesmírný řád, někdo jen v to, že něco existuje co vše řídí. Každopádně, v té chvíli končí hry na víru a opravdu se pozná kdo o tom jen mluví a kdo už je v pokoře a propojen přes své srdce a odevzdán těmto vyšším silám.
Ideální modlitba je vlastními slovy, aby ji neodsávala žádná církev, bytosti do svého energetického zásobníku – egregoru.
Když se člověk začne v těžké chvíli, při těžké práci modlit, navýší své vibrace a hned je mu lépe.
Já mám rád i vysoce frekvenční a světelnou modlitbu, kterou stvořili kdysi pravoslavní – vibračně čistí starci. „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou, hříšným“. To hříšným v modlitbě znamená vzdálenost od Boha nebo Krista, kterého beru jako část z Boha, tedy také Boha. Nemá to nic společného s církevními hříchy, strachy, ovládáním církví, sekt a podobných organizací, kterým šlo vždy jen o ovládnutí lidí, jejich energie, peněz, majetku. Hřích jak to prezentují oni, neexistuje.
Modlitbu opakuji v duchu a procítěně. Představím si u ní Krista nebo Kristovské energie ve svém duchovním srdci nebo před sebou. Po spoustě opakování začne srdce tuhle modlitbu říkat samo. Může se vám i podařit, že se modlíte ve snu, živém snu, nebo ve spánku, vytělesnění ve Vyšších astrálních světech.
Před měsícem jsem si dal během pobytu ve tmě, přes 10 000 opakování této modlitby, za 2,5 dne intenzivní práce a byla to síla i ve snech, ve Světle. Pročistil jsem tím i prostor na celém pozemku, zesílil ochrany místa. Vyzkoušel jsem si na mé krátké duchovní cestě lecos. Práci v krajině, hraní na druidy, spousty různých zasvěcení a transformací, magie, reikování, šamanské rituály, psychedelika, kvantování, léčení, málem jsem i nastoupil šamanskou cestu v Ekvádoru, tibetský buddhismus a nakonec se mnou nejvíce rezonuje právě cesta k Bohu ( a má i největší sílu, nejvyšší a nejčistší vibrace ze všeho uvedeného ), v pravdě a důvěře a k tomu sem tam nějaké nauky tibetského buddhismu.
A jak je psáno dávnými moudrými: Nakonec v nás začíná být modlitba – plná požehnání – činná jako jemný plamen, jako inspirace shůry, rozradostňující srdce pohnutím z Boží lásky a potěšující mysl v duchovním nazírání. Toto poslední stádium je někdy doprovázeno viděním Světla.
Tohle je velmi podobné třeba tibetskému Tummo – vnitřnímu ohni. Kdy pokročilému praktikujícímu hoří nonstop v těle jemný plamen blaženosti a euforie, léčí tělo, rozpouští bloky, karmickou zátěž. Stejně jako se děje při této modlitbě. A kdo je v neustálé blaženosti, ten svítí a láska z něj se šíří kolem a nic negativního na něj nedosáhne. A tahle planeta potřebuje takových lidí co nejvíc.:)
Tahle modlitba má daleko větší sílu, hloubku a vibrace, než nejznámější buddhistická mantra soucitu: óm mani padmé húm. Obě podporují v duchovním srdci soucit, milosrdenství, rozpouští negativní emoce, zmenšují ego.
Schválně si zkuste nacííit ty vibrace ve videu a mít u toho otevřené srdce.