Vědomý, domácí porod, ale proč ne smrt?

Domácí porody s asistencí vědomých žen, novodobých porodních báb se poslední desítky let rozšířily a kdo chce, může najít skvělé ženy na tuto přechodovou oslavu pro duši. Velmi mi však chybí to stejné na daleko náročnější transformaci: domácí oslavu – smrt. Nebo smrt v hospici, domově, ale za účasti rodiny a trénovaných duchovních odborníků. Myšleno nejen silní převaděči duší ( šamani, lámové, čarodějové, vědmy atd. ) ale třeba i lidé duchovně založení, na sobě pracující, kteří vytvoří láskyplné prostředí kolem postele umírajícího, vyčistí prostor, přivolají bytosti, energie, a průvodce – které umírajícímu vytvoří co nejideálnější podmínky. V naší zaslíbené zemi, máme na tohle spoustu pokročilýh lidí. Když na sobě výrazně zapracuji, věřím, že pomohu s odchodem nejen mým blízkých. Ale nechci na sebe klást nějaké sliby a plány v této oblasti. Některé odvádění, přechody, asistence trvají dny, týdny. Nedá se to vyvážit penězi – obzvlášť u duší, které peníze, papírky sice k životu potřebují, ale nemají nad nimi moc. Odolávám už nějaký čas nabídkám za velké peníze, protože ani hromadu papírků, ani třeba hrad ve Francii nestojí za to, abych udělal smlouvy s nehezkými bytostmi a sešel z cesty. Těch pár desítek let co mi v tomto těle zbývá, uteče velmi rychle a byl bych blázen, kdybych si karmicky zavařil na další inkarnace. I proto je velmi důležité pečlivě zvažovat co od koho a za co přijmeme, abychom to nemuseli další inkarnace vracet a zbytečně si tvořit karmické smyčky s jinými lidmy. Je pro mne náročné v soucitu sledovat, jak částečně vědomí nebo bytostmi ovládnutí guruové a gurujky škubou o energii, zdraví. peníze, sexuální enegii atd. své ovečky. A jak moc si tím ubližují. Koukat, že žijí něco jiného, než o čem mluví svým obdivovatelům a žákům.
  Vědomá smrt, opravdu vědomá, kdy člověk – duše ví už za svého života, kde bude jeho příští inkarnace ( nebo zná varianty na výběr podle kritérií, o kterých píšu níže ) a ví jaké metody, linii, portály atd. k tomu sám použije – to je něco jiného, taková vyšší duchovní dívčí:) starých duší, odhadem jedné z tisíců v tělech. O to větší motivace na sobě pracovat že.:) Zřec co kráčí vědomě a duším kolem sebe říká: “ Zřím Tě, vidím co je zač Tvoje duše milovaný“ nepotřebuje během svého umírání pomoc odbornou, ale láska blízkých, rodiny, žáků, potomků vždy vytvoří láskyplné prostředí a přivolá hezké energie a bytosti k odchodu. Nedávno jsem po letech zhlédl film Avatar (  moc se i těším na další díl co už se dokončuje ). Ve filmu je krásný příběh, propojení s přírodou, předky, duchovnem, bytostmi, světy. Příběh je zcela reálný, opravdová realita, kterou autor zhlédl při výletech jeho duše do jiných světů.
Duše, které se „narodí“ z těla matky je její duší, tělem, vědomím, podvědomím, opečována, hýčkána. Pokud si tedy nevybrala dušička jdoucí na tuhle planetu – k prožití své chybějící karmické zkušenosti, matku, ženu nemocnou a posedlou démony ( narkomanka, alkoholička atd.). Ale i ty na podvědomé úrovni  plod ve svém těle velmi milují.
V současnosti a příští roky, desetiletí, bude z těl odcházet velké množství duší a Bohu-žel, to co se děje třeba nyní: kdy umírající jsou ještě ve větší izolaci. Kdy dokonce i rodina má zákaz je v Covid době navšívit. O to, to mají těžší. Když člověk začne umírat, otevírá se mu vidění duchovním zrakem. Svět kolem něj ožije. Vidí často duše svých předků, různé entity, anděly a démony. Žijeme ve dvojnosti, dualitě, bílá, černá, dobro i zlo. Tohle jsou tak silné prožitky pro lidi materiální a s tímto v této inkarnaci nepracující, že to většinu může velmi vyděsit. Proto je třeba mít u sebe rodinu, průvodce, kteří je drží a podrží. A když dostanou ten obrovský dar, že je vyprovází člověk vycvičený, je to tak obrovský dar, že se to nedá docenit penězi. Pro své blízké udělám maximum možného až budou jednou odcházet z těla. Doufám, že budu v té době pokročilejší a na Boha napojenější a budu moci pro ně udělat o dost více, než bych zvládl nyní. Budu prosit i pokročilejší přátele, odborníky na tyto transformační přechody. Aby mí milovaní odcházeli v prostředí plném Světla, lásky, harmonie Vyrovnaní, v odpuštění a lásce. Aby jejich inkarnace příští byla co nejvědomější, nejpokročilejší. Pokud budu schopen to zvládnout, oběma rodičům odeberu i část karmy na sebe. A odpracuji to za ně, když bude vhodná konstelace a tato možnost. Oni udělali přes svá těla průchod pro zrození mé duše na planetě této, já vrátím dary při jejich odchodu.  Lidé s čistou karmou a na sobě pracující odcházejí často s bdělou myslí, rychle a pokojně. Lidé zlí, dělající nehezké činy a skutky, uližující a na sobě nepracující, posedlí démony a ovládnutí mamonem a svými závislostmi, pak umírají dlouho, bolestně a často velmi trpí, jak vidí světy kolem a to co kolem nich krouží za energie, bytosti, s kým se spojili za života. Až uvidí pravdu, když se jim začne otevírat vidění. A díky otevření před odchodem z těla uvidí, co kolem nich a v nich krouží už dlouhou dobu. Ale i jejich smrt je oslava a přechod do lehčího stavu Bytí. Z ničeho není třeba mít strach – i oni jsou nesmrtelné duše. Malá peripetie je výcvikem, studiem.
Pro ty, co na sobě opravdu duchovně pracují nebo pracovat chtějí, naznačím k jejich rovzpomínání pár indícií k vědomé smrti. Velmi staré duše, následovníci starých linii a rodů ( které prošly mnoha druhy inkarnací, na mnoha planetách a byly doslova vším možným, vyzkoušely si všemožné role od vládců po čaroděje, bojovníky i mučené, zdravé i nemocné atd. ) které jsou mezi námi v lidských tělech mají dvě varianty odchodu. Již se do těl neinkarnovat a zůstat trvale nebo dočasně ve sféře duchovních světů a nebo se dál inkarnovat do těl různé hustoty. A pak, mohou tedy vybrat dimenzi, planetu, na které chtějí rozvíjet svou linii. Zda své duchovní poklady tvořené miliony let, ve spoustě inkarnací a za pomocí dalších duší vzájemně, svá napojení, jako pokračovatelé mocných starých linii – rodů ( šamani, lámové, čarodjové, jogíni, svatí mniši atd. z linií starých miliony let a různě rozvíjejících se ) zanechají na této planetě a předají svým následovníkům ( děti nebo žáci ) a pak se do této linie zpět inkarnují ( dělají to tak Karmapové, Dalajlámové ale i různé rody čarodějů dobrých i zlých – Převtělování a inkarnační smyčky – Tma léčí (tmaleci.cz) se také rodí do stejné linie, i když zatím nejdou ve Světle a i oni jednou do světelnějších Bytí chtít budou ) a nebo svou linii, duchovní poklady linie přenesou z planety Země ( kde jsou aktuálně někteří v lidských tělech ) do dimenze vyšší a tam založí zázemí, rod a pokračování linie. Znám zatím jen sotva 10  lidí, kteří tohle budou příští roky zvažovat.:)
Cesta buddhistická, jogínská je v tomhle striktní a odbourává všemožné kotvy ( rodinu, děti ) ústraním, celibáty, asketismem. Je to cesta, kdy člověk nemá děti, tedy ukotvení a cokoliv, co by ho po smrti rodičů na planetě drželo a přenese tak svou linii do vyšší dimenze. Odhaduji, že na této planetě začně Zlatý věk nejdřív za 80 let. To je mžik pro naše nesmrtelné duše, ale velmi dlouhá doba pro lidi materialisticé. I pro spoustu esoteriků, kteří zatím nejsou ve spojení se svou duší. Než to i u nich jednou přijde a rovzpomenou se. Protože duchovní cesta je o rovzpomínání se: na to kdo jsme a co jsme, odkud jsme, kdo nás stvořil a jak. A o tréninku, kdy ovládáním pudů a vášní dosahujeme k cestování do různých světů, úrovní, dimenzí. S tím nám mohou pomoci učitelé, ale vše si stejně musíme odpracovat sami. Žádný solární záblesk ve hlavách ezo manipulátorů, žádnou duši bez dřiny na sobě neosvobodí.
Východní asketé a západnímniši to tedy mají striktně, až vojenskou disciplínou zjednodušené.Různí léčitelé, čarodějové, šamani z linii pokročilých, pokud tady mají rodiny, děti, je to taková kotva, že je velmi těžká učinit rozhodnutí a svou linii tady nechat bez dozoru.:) A pak se sem vracet jako dítě nebo nápadník svých dětí, vnuků a zesilovat jako duše od narození napojená, vědomá svůj rod- linii. A trpělivě počkat ( vždyť je to jen lusknutí prstu ) až přijde za chvíli ten Zlatý věk a život na této planetě začne být hezčí a hezčí až famfárově růžový. Někteří šamani jdou dokonce do těla šelem a chrání svůj rod v džungli i astrálu dál.
Řešil jsem tento víkend co dál, zda opravdu chci být léčitelem a nástrojem Božím a pustím zábrany, bariéry, ochrany, které jsem si před sebe vystavěl, aby se mne tolik nedotýkalo utrpení lidí a bytostí kolem nás. Trošku jsem to zkoumal s využitím svého hologramu – co to s ním udělá. Udělat v různých světech svůj hologram a sledovat jak se k němu energie, bytost zachová – je velmi prozřetelné…
 Protože jakmile tohle pustím, bude to taková vlna, že ustát tu obrovskou vlnu trpících kolem a naučit se s tím a v tom žit… Kdy s vámi lidé komunikují různými kanály, jejich duše pláče, jak ten člověk vlastní duši nevnímá a ničí své tělo včetně jemnohmotných…Diagnostkujete jejich těla, skenujete je svými anténkami atd., lezete do světů kleteb, nemocí, utrpení, aby jste jim pomohli. Odpojujete je od různých potrubí, implantátů, které jim udělali vidící nejdoucí ve Světle – a ti se vám pak mstí, když jim osvobodíte otroka, potravu, baterii. Pak je vše o odevzdanosti Bohu – Stvořiteli a plynutí v Boží ochraně.
Objevuje se tolik pokušení, nabídek za velké peníze, majetky, egregory nabíté energiíí k ulehčení života, ale i tyhle zkoušky je třeba zvládnout a odolat. Protože není hloupější akce, než zatížit sovu nesmrtlenou duší těžkou kamrou kvůli pěnězům, majetků, schopnostem. Schopnosti dostávají i světelní, ve Světle jdoucí čistí lidé, kteří po nich netouží, ale rovzpomínají se na ně. Tyhle dary jsou zároveň dary danajskými, pokušením, protože neustále jdete na ostří nože a můžete tyhle schopnosit zneužít. Protože vidíte několik kroků dopředu, za roh a ovládáte bytosti, síly  energie běžně nedostupné.
A celé je to zas jen hra, studium, kdy základ je jít ve Světle a ovládnout své slabiny. Růst, vyrůst a svítit pro co nejvíce lidí. Držet je na cestě, když klopýtnou. A když je z Vrchu dovoleno a zaslouží si to svými činy a dobrotou: ulevit jim, poléčit je, vytáhnotu jejich duši výš.
No, uvidím kdy tyhle texty vymažu úplně. Psaní mi pomáhá ukotvit některé informace v bdělé mysli a oživit si je. Přenést je více do bdělé mysli. O spoustě věcí psát nemohu a ještě dlouho budu v této inkanraci duchovní začátečník.Ale je to krásná cesta a naplňuje mne to štěstím a dává smysl života.