Vděčnost
Málo děkuji za dary, které jsem v tohle životě obdržel. Ano, nebylo to zadarmo, souvisí to s práci v minulých inkarnacích. Přesto to chce více vděčnosti.
Materiální věci jsou pro mne jen prostředkem k potřebám těla a celý život mám v tomto životě hojnost. I když žiju nyni skromně, mám víc než potřebuji.
Žiju na úžasném místě, mám zde vrt s živou vodou. Nejsem tady náhodou, bydlení jsem si nachystal ještě před vtělením. Silové, energetické místo a spousta pomocníků. A spoustu volného času.
Mám i to nejcennější co lze, znalost o fungování Vesmírných zákonů… A že jediné co má na duchovní cestě význam, je pomoc druhým, vyčištění své karmy a vědomá smrt. Není lehké toho docílit.:)
Zdravotně jsem na tom fajn. A dobré je i to, že jsem si zažil i silné bolesti, když člověk nemůže ani spát.:) To mne přivedlo trošku do pokory a uvědomění si co je důležité a co není. A jak je vše relativní.
Nějaká podnikatelka dnes řeší nové auto a vybírá co a jak. A věřící v Boha jsou pro ni pomatenci. A za týden se dozví, že má rakovinu a metastáze po celém těle a lékaři jí dají měsíc. Auto ze železa jí je v záhrobí k ničemu. Vše je tedy relativní. A jen ten, kdo žije v Bohu, Kristu, je na smrt připraven kdykoliv. A klidně hned, pokud je to v plánu jeho duše a v souladu s Boží prozřetelností.