Když jsme ve svém srdci, v duchovním srdci uprostřed hrudi, ve svém středu, tak všechna naše rozhodnutí jsou správná. Plyneme se sebou a s Vesmírem.
Jakmile zapojíme hlavu, mozek, ego a kalkulujeme, která varianta je pro nás nejlepší, často se rozhodujeme v rozporu se sebou samým. Když řešíme vztahy, práci, bydlení atd., je lepší rozhodovat se ze srdce a pak to vždy dopadne dobře.