Ve stavu Jednoty – v Bytí ve Zdroji – v božské energii, cítíte Boha úplně v každé molekule vzduchu, v sobě, ve všem nahoře i dole, ve vás i mimo vás. Ze všeho tryská energie lásky a propojení a vděčnosti. Kdy všichni a všechno je vzájemně propojeno vláknem Stvoření. V tomhle stavu do sebe ( do solaru, srdce, břicha hlavně  a kumulovat ) můžeme vtahovat velké množství božské energie – v západním světě pojmenované:  Duch Svatý a tou energií se nabíjet pak kdykoliv, když se do téhle úrovně kdykoliv vrátíme a tu frekvenci Bytí v sobě ukotvíme. Touhle Vše-silou lze i MOCně léčit a neMOCné vyléčit. Sestoupená do vzestoupeného – ukotvená v tom, jenž je vším a ve VŠEM.

Protože víme a vidíme, že jsme vším, je naše část i v masovém vrahovi a propojeni jsme s každým tvorem a bytím ve Vesmíru. Proto se mudrcové znalí vše-propojenosti Vesmíru usmívají i na vraha a otevírají své srdce všem. Nesoudí druhé, protože sebe by soudili. Neškodí a neubližují, protože tím by sami sebe poškodili. Ty klíčové věci jsou vždy nejednoduší a vedou přes srdce- soucit-milost-pokoru-milosrdenství. I netalentovaní  jdoucí k Bohu, po pár tisících hodinách meditací objevují ve svém těle skryté poklady, funkce a schopnosti. Od vnitřních obrazovek po různé ovladače těla. A začnou ovládat svůj mikrokosmos a spolutvořit Bytí.