Kdyby se všichni propojovali sami se sebou, s Bohem, s Kristem…a s Duchem Svatým jakožto vykonavatelem jejich záření a Světla – nebyly by války, chudoba ducha ani materiální, žili bychom tady v nižších Světech všichni ve větším spojeni s přírodou. A ve větší integraci. Kristus přichází se zlatou energii, zlatou barvou. Ježíš byl člověk z masa a kostí, byť syn Boží. ALE všichni, úplně všichni v sobě máme Božskou částici a jsme jeho děti. Děti Boha Stvořitele. Jak rád říkávám, Bůh své věrné neopouští. Své služebníky, rytíře. Ti, kteří slíbili věrnost Bohu, Kristu, Duchu Svatému navždy, na věky věků a v některých vtěleních k němu měli už blíže. Když jim bylo dovoleno s v souladu s plánem jejich Duše, k povznesení Ducha nad světem konzumu, materialismu, k odproštění nad omezujícím systémem čarodějů vlastnící tuhle planetu….) Většina z nás má za sebou životy více VĚDOMÉ a více BOHAfrekvěnční.

NO a Ježíš byl korunován titulem KRISTUS. Kristus je titul duchovní ( výš než titul Buddha ), které dostávají bytosti velmi pokročilé. Vstupují na různé planety v určitý čas a k povznesení Ducha jejich obyvatel. V mystickém spojení přichází zlatá energie. Barvy zlaté nadpozemské záře, frekvence i jemnohustoty. Kristus = zlatý kříž – ten jež ho v Bohu ovládá. Tuhle transformační hranici. V duchovních světech najdeme spousty iniciačních symbolů ve tvaru zářičů ( v jednoduchosti symbolů je Síla ) obdélníků, křížů, hvězd, srpku měsíce, znaku Slunce. V jedné vzpomínce na můj asi 1 200 let starý život na této planetě, kdy jsem byl velekněz a mág, jsem v Římě svým žákům uděloval symboly, hodnosti hvězd, srpků měsíce atd…podle toho jak rostli. Propojené a živé symboly. Vložil sem symbol adeptu do těla a on nahrál určité frekvence a informace.
K povznesení Ducha můžeme kdykoliv Ježíše Krista poprosit o spojení, ať do nás vstoupí, léči nás, naplní nás větší duchovností. Stačí ho jen poprosit ať nás léčí svou čistou, opravdovou energií. Rozsvítit tu Božskou částečku v nás, koncentrovat se na ni, vizualizovat si světlo i Světlo Boží Tvůrce a tvůrčí pro nás. S tímhle pracuje spousta lidí na pobytech ve tmě – kdy až v úplné tmě, v sobě a ze sebe vytáhnout, rozsvítí z hloubky sebe sama tohle Světlo Boží – stvořené Stvořitelem – tvůrcem sebe samým. Jak je prezentováno: Co nahoře ( mimo naše duchovní srdce a náš mikroVesmír ) to dole ( v našem srdci a MikroVesmíru ). Propojit to mimo nás s tím v nás. Propojit v sobě KŘÍŽ, tu vertikálu nahoru k Bohu s tím v sobě a horizontálu tady na Zemi. Aktivovat síly zemské i nebeské tímto. Vše propojit. V sobě i mimo sebe.

Kristovo vědomí: tohle není a nikdy nemělo v té jeho čistotě nic společného s církví, náboženstvími, sektami, prospěchem, mocí. Tento manipulativní příběh kolem toho udělali tihle falešní mocipání se špinavou karmou ( ve skutečnosti ne mocní, ale nemocní ), kteří touhle manipulací ovládli obrovské masy nevědomých a i pokořených vědomých. Ale každý jsme sobě Bohem a tvoříme si svou realitu, své světy. Protože jak říká kamarád: cokoliv co chceš si můžeš vytvořit. Důležitá je jen víra a důvěra a udělat ten krok k tomu. Tak konejme.:) A je pro nás nakonec úplně nepodstatné, kdy skutečně Ježíš žil, zda umřel sám nebo ho zabila církev. Důležité je se s ním spojit, kdo opravdu chce.

Čeká nás teď pár let transformací. Někdo si to udělá hezké, někdo míň. Hezké si to však mohou udělat všichni.