I když se magii už pár let vyhýbám a v tomto životě jsem s ní ani pořádně nezačal, stále mne zajímá jak některé věci fungují. A když tomu nedám svou energii a jsem jen pozorovatel, mohu mluvit, psát, zkoumat cokoliv.
Včera jsem trošku zkoumal obelisky a jejich programování.
Co přimělo římské císaře, vynaložit tak obrovské množství lidí, koní, aby z podrobeného Egypta dovezli obelisky? Nešlo jen o pokoření faraonů a sebrání jim něčeho co zbožně uctívali. Elitní veleknězové faraonů, mágové ovládající všemožné síly a mající moc nad světy živých i mrtvých, obelisky programovali, pokryli je magickými symboly, pečetěmi. Slouží jako magické nosiče… Do kterých se naprogramuje co mají dělat, propojí se pomocí neviditelné energie se sítí dalších magických předmětů a fungují jako zesilovače, vysílače i přijímače…
Do Říma postupně dopravili 13 obelisků. Po pádu Říma, byly obelisky barbary strhnuty a ležely dlouho v sutinách. Snad to s nimi za pár desítek let nedopadne stejně, tak jako předvedl islámský stát třeba v Palmýře.
Pak je vyhrabali a pracovali s nimi čarodějové papežů a byly přeprogramovány a na pyramidu na jejich vrcholku byly přidány křesťanské symboly. Nejen kříže.
Když se podíváte z nadhledu, z výšky na Řím… uvidíte úplnou pavučinu energetických – magických spojení. Spojení mezi 7 posvátnými pahorky, obelisky, různými chrámy, kostely… Nad zemí, i v podzemí. V podzemí pak soustavu různých tunelů, krypt, katakomb, chodeb… Některé stvořené magické bytosti, zářiče jsou v podzemí proto, aby neděsili, neobtěžovali lidi nahoře. Dnešní římští mágové umí jen zlomek toho co dřív. Koneckonců, je tomu tak i v Praze, kde je také spousta pozůstatků čarodějů a mágů Karla IV. a spousta z toho je nepoužívána. Neumí to ovládat. A řadu toků se bojí spustit.
Menhiry fungují podobně, avšak o dost slaběji. Některé léčí, ale vše má další vrstvy fungování… I když, neznám nikoho, komu by menhir vyléčil něco vážnějšího.
U menhirů a ještě lépe v kruhu menhirů = kromlechu se dá ovlivňovat spousta věcí. Počasí, magie, čarovat…propojit si kameny do astrálu, tam je oživit… Také je použít jako zesilovače, vysílače i přijímače… Dá se v nich stát, sedět tady dole ve 3 dimenzi a zároveň být ve vytvořeném prostoru ( třeba jeskyni, v chrámu ) v astrálu a tam tvořit čáry a kouzla, ovlivnění situací a rychleji to zhmotňovat, přepisovat do hmoty tady ve 3D. Spousta takových kamenných kruhů byla na magii zneužita. Třeba takové Stonehenge, by mohlo vyprávět, kolik temných zasvěcení, rituálů tam bylo vykonáno. Dnes je i v naší zemi nemálo žen, které mají za sebou inkarnaci kněžek v chrámech. A v tomto životě vozí některé z nich třeba i do toho Stonehenge své skupinky. A dělají tam rituály s nimi. Dá se tam stahovat světlo ( jako ostatně skoro všude ), ale ta vrstva nad ním není zrovna hezká, ty bytosti už vůbec ne a je třeba být obezřetný kdo u zasvěcení – z jemněhmotných asistuje.
Podobně, jako se před pár lety, jeden silný čaroděj spálil v Chavínu. Kde na super posvátné místě dávné doby ( a stále funguje ) přivedl nevědomou ženu a prováděl tam s ní magický sexuální rituál. Strážci místa ho fyzicky přizabili za jeho troufalost.