Na západě lidé žijí podle předem určeného plánu. Tempo jejich života je tak horečně, že smrt je to poslední na co myslí. Obklopují se majetkem a to z nich dělá jeho otroky. A tak se jejich život vleče kupředu, dokud je z otupělosti nevytrhne vážná nemoc nebo neštěstí. Nikdo nemluví o smrti a o životě po smrti…

Buddha kdys řekl: Ze všech meditací o bdělosti, je nejvyšší meditace o smrti.

Na vědomou smrt se dá připravit meditacemi o smrti, záměry, zažít ji živě na šamanských rituálech a až to přijde, tak být připraven a odejít v lásce a s úsměvem na tváři.