Určitě nedoporučuji pobyt ženám od čtvrtého měsíce těhotenství. Pobyt ve tmě je velmi silná metoda a lidé se dostávají často i do konfrontace se silnými energie a s vlastními potlačenými bolestmi, strachy, úzkostmi. Hlásila se mi na pobyt paní v sedmém měsíci těhotenství, u které po nacítění, hrozil reálně předčasný porod. A to už není sranda a na prvním místě jde o zdraví dítěte a o eliminaci rizik. Po konzultaci s porodníky, ti  tvrdí, že k předčasnému porodu může dojít i v pátém měsíci. A může to být tak rychlé, že se žena ve tmě nezmůže ani na několikametrový přesun a může zemřít ona i dítě.  Když jsem se dozvěděl, že v jednom centru vzali na pobyt ve tmě d chatky, ženu v 8. měsíci těhotenství, zhrozil jsem se.

Určitě však doporučuji pobyt ženám do třetího měsíce těhotenství. Pobyt jim pomůže zesílit vztah s dítětem, napojení na jeho duši a možnost, dát mu ještě více ze sebe. Bez rušení okolních vlivů.
Velmi přínosný je pak pobyt pro ženy, kterým se nedaří otěhotnět. Ty se mohou ponořit hloub do sebe a najít příčinu. To, co početí blokuje. Situace na téhle planetě kulminuje a začínají se sem inkarnovat velmi staré, vyspělé duše. Aby pomohli v čem je třeba. Pokud jsou matka a otec připraveni a oba dítě chtějí z celého srdce a doopravdy, jde dohledat příčinu a ve tmě ji vyčistit. Častým případem, že se nedaří otěhotnět je to, že partner sice vykládá o tom, že dítě chce atd., ale ve skutečnosti ho nechce některá jeho část a početí blokuje.  A pak je tu další věc: už skoro polovina původních Evropanů je neplodná kvůli chemii ve vodě, v jídle a hlavně tomu elektrosmogu všud ekolem a vysokým stresům ze života.