Tma léčí

Terapie tmou, pobyty ve tmě.

Techniky během pobytu ve tmě

Během pobytu ve tmě, mohou připravení provádět řadu různých technik. Když překonají strach a chtějí patřit mezi těch pár jedinců ze 100, kteří vybočí ze stáda. Chápou, že strávit dny, týdny v úplné tmě, je náročné, ale jejich záměrem je vystoupit ze stáda odpojených, kteří často jen přežívají v lidských tělech. Kdo jednou zahlédne bohatý vnitřní svět a světy kolem sebe, cestuje rychlostí myšlenky kamkoliv, ten často chce vidět víc a dál a to jde jen prací na sobě. Nic nedostáváme zadarmo a k tomuhle nestačí ležet u TV, hrát pc hry, chlemtat víno a trávit 8h denně v práci a pak se vypnout alkoholem, cigaretou nebo jinou drogou a  ve spánku pak zapomenout.
Během pobytu ve tmě navyšujeme v těle výrobu dvou silných neurotransmiterů: serotonin a melatoninu, které vyrábí šišinka. Melatonin je tzv. noční transmiter. A navýšením hladiny melatoninu se mozek zpomalí do alfa hladiny, pak do théty a eventuálně do delty.  Melatonin tělo regeneruje, a protože většina lidí spí v nedostatečné tmě a navíc ozařována wifi a spoustou dalších přístrojů ( na sídlišti to mohou být tisíce až desetitisíce přístrojů ), tak se nedokáží dostat z vyčerpanosti těla.
Šišinka ( 3. oko ) je bránou ( anténkou která spouští vnitřní obrazovky ) k poznání v našem těle a ve tmě se k ní dá dostat rychleji. Nebo drogou, psychedeliky, ale to není čistá cesta bez zásahu. Nejvyšší hladina melatoninu v těle je cca ve 2 hodiny ráno – tam jde nejúderněji meditovat v běžném životě. Kdo z nás však vstane ve 2 ráno na hodinou meditaci že?:) Já tedy rozhodně ne, mám rád nepřerušovaný spánek až do rána:)
 Jak během pobytu ve tmě naše tělo – stroj nadopujeme velkým množstvím těchto látek, efektivně tak můžeme meditovat daleko více času a v různých fázích dne. Z opakovaných pobytů ve tmě mám zkušenost, že už od 2. dne mám tělo tak nadopované, že mi stačí 1-4h spánku denně. A někdy nejde usnout.:) Ve tmě lze lépe zesílit senzitivitu a vidění i na psychedelikách, proto hodně šamanských národů praktikuje rituály v co největší tmě. Melatonin je zároveň silný léčitel a obnovitel poškození  těla.
V běžném životě je pro tělo blahodárné odpojit se už před 20h od veškerého ozařování a modrého světla, jít ve 22h spát v co nejtemnější místnosti a vstávat pak nejdřív po 7h spánku.
Zkuste si někdy hrát a rozzářit, otevřít své duchovní srdce, k tomu roztočit korunní čakru, nažhavit svou šišinku v mozku a otevřít v lidském stroji vnitřní obrazovku.
A k těm technikám:
1) Modlitby v tom prostředí zesílené senzitivity fungují silněji. Jasnovidní a vidící zažili u nás v maringotkách setkání s Kristem, pannou Marií a dalšími bytostmi Všehomíra. Komunikovali s nimi nebo je jen viděli. Někdo zažil energii Jednoty, Zdroje. Jasnovidec se spojením Nahoru si dokáže poprosit Krista o příchod a vidí jej, komunikuje s ním kdekoliv. Různá ta poutní místa, kde Krista, Marii zahlédl nějaký člověk fungují hlavně proto, že tam později proudily davy věřících a to místo vymodlily svou energii, biopolem, uctíváním toho již dávno neživého člověka, který teď funguje ve světelném těle.
2) Jogíni praktikují tajné techniky čikungu ke zpomalení stárnutí a navýšení energetiky. Body na těle, různé ty kotlíky, papiňáky v určitých centrech těla.
3) Tibetská Phowa praktikovaná ve tmě otevře lidem 7. mou čakru – někdy trvale. Tím pádem jim proudí informace z různých kanálů.
4) v kombinaci s tibetským Jankti pak praktikující už během pár minut má kolem sebe zářivé světlo Barda.
5) Cvičení Tummo lze ve tmě praktikovat silněji. Cvičící navíc své červené, duté tělo a ty červené kanály, čakry v sobě vidí a více cítí i vnitřní oheň. Lze vypnout topení, praktikovat ledové sprchy. A hlavně být ve stavu nonstop blaženosti. Když masový vrah a jogínská legenda Milarepa dosáhl jen Tummem Osvícení, není to jen tak ledajaká nauka.:)
6) Pokročilou prací jogínů ve tmě je pak práce v celibátu, kdy sexuální energii v centrálním kanálu mění, transformují na světlo. Člověk pak více svítí, vyčistí svou energetiku, čakry…tím navýší energii svého těla i energii životní. Čím vice světla v těle, tím blíže k Bohu. A také se usnadní přístupy do jiných světů a člověk začne být zajímavý pro různé tajné řády, bytosti a je jimi kontaktován. V kombinaci: celibát – omezení množství stravy – dechové cvičení ve tmě a v meditaci vytáhnout energii z břicha k šišince = zajímavé možnosti pro hledače pravdy.:)
Dají se použít i různé bylinky k rychlejšímu nárůstu energie během celibátu v určitých centrech těla. Třeba Chuchuhuasi. Ta se bere v tinktuře třeba i před prací s Rostlinami síly, aby měl adept více energie v těle = dostane se dál. Nedávno jsem se bavil s jedním slovenským jogínem: jak málo ezoteriků pracuje s dobrovolným celibátem v odevzdání se Vyššímu záměru. Je velký rozdíl podstoupit celibát ( i bez sebeuspokojení samozřejmě ) s duchovními záměry a nebo v nějakém traumatu a naštvanosti na expartnera.
7) Různé druhy meditací a vizualizací, práce se sny, vytělesňování a práce v astrálu jde ve tmě daleko snadněji.
8) Požití psychedelik v kombinaci se tmou je samozřejmě daleko silnější, proces je delší. Ale i nebezpečné, proto je u nás v centru  zakázáno. Není sranda nepřipravení tahat čerta za ocas.:)
9) Aktivování světelného těla v sobě. Vizualizací, koncentrací, kdy si ho v sobě silně představujete. Jak mi říkal nedávno jeden kamarád, který se v ČR chystá otevřít nějakou pobočku Kabaly pro pokročilé: i ta nejvyšší magie je hlavně o koncentraci a vizualizaci. A kde jinde chcete koncentrací zhmotnit třeba pomeranč tak silně, že na něj doslova můžete šáhnout a ohmatat si jej. Natož pak vizualizace a udržení v mysli složitější krajiny tak, aby jste ji viděli plasticky před sebou. Třeba i vizualizace astrálního těla 30cm nad sebou, do kterého pak přenesete své vědomí a šup, jste v astrálu.
10) trénink telepatie. Kdy si představíte adresáta, ze svého 3. oka k němu pošlete trubici a z hlavy pak určitou technikou slova, obrázky, věty a napojíte na svou vnitřní obrazovku a posíláte si věty, které můžete vidět i slyšet.
11) dají se aktivovat a čistit různé čakry z těch desítek tisíc co jich máme.:)
12) spousta různých dechových cvičení, různých nauk.
A další a další nauky a metody, cvičení.

© 2021 Tma léčí

Theme by Anders NorenNahoru ↑