Naše hmotná realita, tady ve třetí dimenzi, je přelud, svět iluzí, Mája, jak říkají vědomí, vidící a neodpojení.
Světy astrální a snové ( lucidní, tvořené snivcem a spousty snových pater a úrovni ), jsou pak daleko skutečnější a reálnější. Ale pořád jsou to světy velmi nízké a primitivní.
Světy duchovní, myšlenkové, nadřazené zmiňovaným, jsou složené také ze spousty úrovní, pater, dimenzí. Kdy bytosti z vyšších dimenzí, mohou navštěvovat své blízké ve světech nižších ( nebo jen pomáhat, učit ty zatím méně pokročilé ) a obráceně je to dovoleno jen mistrům zavřených v tělech lidských, hodně na sobě pracujících. A i tak jen velmi omezeně. Pokročilí lidé cestují do duchovních měst kolem naší planety, navštěvují jiné planety, světy, dimenze. Plně vědomě a zcela bděle. I tohle může být motivace pro nás začátečníky, kteří putujeme za poznáním Pravdy a skutečného fungování světů.