Sri Ramana Maharši byl jedním z největších Světců minulého století.

 Umíral ve velkých bolestech, přesto vyzařoval obrovskou lásku, soucit, Světlo.  Celý život tady byl pro druhé. Byl chodícím Světlem. Vznešený, ctihodný, pokorný.

Říkal svým následovníkům, ať nepřikládají tělu příliš velký význam, když brečeli při jeho odcházení.
Věčná Sláva Tobě Mistře.