V řadě kultur, linií, učení, se čarodějové, šamani, léčitelé rozdělují na dvě hlavní skupiny. Na snivce a stopaře. Jedno není lepší než druhé. Pokud spolupracuje nějaká skupina, musí však mít zastoupeny oba směry, aby vydržela.
Snivci mají vize, vidění, vhledy a ty pak musí interpretovat, převést si k pochopení, uchopení do řeči faktů. Stopaři vesměs nemají vize, ale přijde jim, nahraje se jim celý balík informací, databáze. Většinou mají meditaci bez obrázků, vizí, a po meditaci šup a najednou ví, že tohle zkrátka ví a jsou si tou informací jistí a ani neví jak to k nim přišlo. A ověří to se snivci a jasnovidci a potvrdí si fakta.
Vize, vidění jsou většinou ovlivněny vyspělostí snivce, jeho čistotou, morálkou, etikou a duchovní zralostí. Mohou tedy zkreslovat a jen málokdo vidí za různé clony, filtry, vrstvy. Kdežto stopaři, pokud vypnout hlavu, jen odříkají to, co mají v sobě a už jim přišlo ve finální podobě bdělé skutečnosti. Jsou často napojeni na různé mezigalaktické portály, databanky, studnice vědomí a moudrost linii, ke kterým třeba dříve náleželi. U nás v ČR potkávám spíše snivce a málo stopařů.
Vesmír je složitý, ale v jednoduchosti je Síla.