Tibetský láma Tulku Lobsang Rinpoche ( úžasná láskyplná bytost ), který jako jeden z mála předává na západě nauku Tummo, bude v srpnu na Slovensku předávat nadstavbu Tummo a nauku z pravé, čisté, nesexuální tantry: „BLISS RETREAT – DOKONALÉ ŠŤASTIE A BLAŽENOSŤ a v březnu na Slovensku: Sílu odpouštění.
Tummo předává za měsíc v Německu a potom i jinde . Dost lidí v ČR už pracuje s metodou WIM HOFA, Tummo je o dost dál. Obě metody jsou skvělé po vyléčení těla i psychiky. Rozproudí to elektromagnetické léčivé síly v těle, posílí psychiku a je to bez drog, prášků, psychedelik.:)
Více a lámův kalendář na jeho webu.
K WIM HOFOVI najdete na youtube spousty materiálů, vysvětlení jeho techniky.
Meditácia a učenie Bliss je učením o dokonalom šťastí a blaženosti, je cestou, ako sa oslobodiť od podmieneného šťastia. Je cestou k oslobodeniu sa od všetkého. Cez ňu vieme dosiahnuť nezávislé, dokonalé absolútne šťastie a pokoj. V našom bežnom živote vieme preciťovať šťastie na fyzickej úrovni. Dokonalé šťastie obsiahne všetkých 5 elementov. Je pocitom blaženosti a lásky. Čím viac blaženosti a šťastia precítime, tým menej budeme cítiť rozdiel medzi JA a TY. Pocity pripútanosti, závislosti, túžob, hnevu zmiznú. Naše negatívne emócie sa začnú zmenšovať a strácať.

Bliss je vzácnou technikou tradície Tantrického budhizmu, ktorá pracuje s najjemnejšími energiami tela, systémom energetických kanálov, čakier, pohybom živlu vetra v tele a s jeho substanciami. Techniky Bliss využívajú kombináciu pohybu, dychu, vizualizáce, meditácie a tiež techniku Tummo – ovládanie vnútorného elementu ohňa. Zobudíme oheň Tummo v nás, necháme ho rozšíriť sa do celého tela. To zahreje krv a spáli naše staré bloky. Cez túto techniku budeme aktivovať Bliss – dokonalé sťastie a blaženosť, ktorá je úplne iná a vysoko nad jednoduchou fyzickou rozkošou. Keď dosiahneme tento stupeň blaženosti a dokonalého šťastia, naša koncepčná myseľ sa zredukuje a naše plné vedomie, najhlbšie uvedomenie sa zvýši. Bliss – dokonalé šťastie a blaženosť nás vynesie mimo našich myšlienok, do čistej prázdnoty mysle.
Tieto cvičenia a techniky nás nabijú vo všetkých smeroch – nabijú naše telo, našu myseľ, zvýšia našu energiu. Na fyzickej úrovni zabezpečia hormonálnu rovnováhu, zlepšia metabolizmus. Budeme pracovať s energetickým telom, otvárať kanály, čakry, tajné dvere k našej skrytej podstate. Hlboko sa dotkneme našej mysle, stane sa jasnejšou, pokojnejšou, vnímavejšou a prebudenou, schopnou vniknúť do pravej podstaty všetkých javov
Tulku Lobsang sa venoval technikám a cvičeniu Bliss významnú časť svojho života. Sú jeho vysokou špecializáciou. Dostalo sa mu s tomto smere veľa učení mnohých budhistických línií a majstrov a on toto vzácne učenie šíri ďalej s veľkou múdrosťou a hlbokou zručnosťou. Dostať učenie Tummo a Bliss od takého významného majstra, akým je Tulku Lobsang, je neopakovateľnou skúsenosťou a vzácnou príležitosťou.
———————————–
Síla odpuštění
Mnohí z nás často bojujú s pocitmi ľútosti a viny kvôli veciam, ktoré sa udiali v minulosti. Snažíme sa na ne zabudnúť, potlačiť ich, čo nesie následne riziko smútku a depresie v prípade, že zlyháme. Kvôli pocitu viny a ľútosti sa čoraz viac uzatvárame, necítime sa šťastní a postupne strácame sebadôveru.
Počas tohto seminára nás Rinpoche vovedie do hlbšieho zmyslu odpúšťania. Naučí nás sebaprijatiu, prijímaniu samých seba takých, akí sme. Bude nás učiť prijímať iných takých, akí sú, bez vlastnej predstavy ako by okolnosti či ľudia mali vyzerať ideálne. Budeme sa učiť odpustiť sami sebe, aby nás už naďalej nesprevádzala vnútorná bolesť, ľútosť a vina. Všetci sme boli niekedy ranení , či už inými alebo sami sebou. A všetci sme niekedy ranili iných. Keď toto rozpoznáme, máme veľkú šancu posunúť svoj život dopredu – k naplneniu svetlom, slobodou a radosťou.
Odpustenie nie je o súhlase alebo nesúhlase , schvaľovaní či neschvaľovaní konania svojho či iných. Sila odpustenia siaha ďaleko za súhlas či nesúhlas. Odpustenie je celé len o nás samých, je cestou ako nájsť v sebe mier a uvoľnenie. Odpúšťanie lieči našu bolesť, naše bolestivé emócie. Prináša pokoj, šťastie a sebadôveru.
Rinpoche Tulku Lobsang je vzácnou a nenahraditeľnou možnosťou naučiť sa cestu k sebe aj iným.