Staré, pokročilé duše si do běhu své inkarnace, přitahují lidi – duše, co jim mohou na jejich cestě pomoci a také pomohou. A také ty, co jim ublíží. Zároveň mají „štěstí“ na učitele, nauky a metody zrychleného duchovního prozření a růstu oproti většině nevědomých, odpojených a spících. Po zkušenostech z mnoha inkarnací se potkávají s dalšími starými dušemi a často si vzájemně zamotávají karmické smyčky a zápletky ještě více. Místo, aby vše vyřešily, ukončily a už se potkat nemusely. Vyjít z koloběhu utrpení a Samsary, k osvícenému Bytí je pro ně možné a přesto v pomíjivosti světa iluzí promarňují příležitosti jedné inkarnace za druhou, zdánlivou leností a pohodlností. Kdy dary a nauky co dostaly nepraktikují a svou pozornost marní zbytečnostmi a honbou za pomíjivostí.