Stejně je úžasné, že se třeba 15 duší najednou ( z toho třeba 10 aktuálně inkarnovaných v těch lidských, 2 v tělech mimozemských a 3 aktuálně ze světů astrálních či nad -astrálních ) dokáže sejít v domluvený čas na jednom místě ( v jeskyni v Tibetu či na Marsu třeba ) – a tam za plného vědomí a za plné zpětné vazby diskutovat, rokovat, společně studovat, konzultovat. Ale i válčit, bojovat, vynášet soudy.
Většina z nás astrálně cestuje ve spánku, nevědomě. Studuje, cestuje, bojuje, žije, prožívá vše možné. Astrální světy jsou barevnější, živější, skutečnější navíc a bez tolika omezení jako tady tahle naše 3D hmotná realita. Ale jak se z astrálu vrátíme do fyzického těla, hned nastupuje zapomnění. Někdo se vzbudí a cítí se, jako by v noci složil vagón uhlí, jak někde v astrálu řádil.:)
I v roce 2018, stále ve fázi teprve nastupujícího zlatého věku a duchovní obrody, většina populace na planetě Zemi v astrální cestování nevěří. I když je o tomto fenoménu popsáno spousta knih a natočeno spousty videí.
Komu se kdy podařilo opustit fyzické tělo a cestovat do jiných světů, ten teprve si je absolutně jistý, že jeho tělo je jen schránka, skořápka, vozítko či vězení, jeho nesmrtelné duše. Přestává se bát smrti. Tedy, i každý vědomý se trošku smrti bojí, ne smrti samotné, ale toho, že bude umírat dlouho a v bolestech, než ho to pustí z těla ven. Kdy si vědom vesmírných zákonů, nemůže spáchat sebevraždu nevrácením do těla a neodkroucením předem daného času v aktuálním těle.
Pokročilí duchovní praktici samozřejmě ovládají i bolest tělesnou a silou svého Ducha ovládnout bolest jakoukoliv. Někteří si schválně naloží silné bolesti, nemoci, aby vědomou inkarnací odčinili co nejvíce ze své karmické zátěže. V povznesenosti Ducha, duše uvězněná v lidském těle, leč vědoma si své nesmrtelnosti, není omezena ani nadprůměrnou bolestí své skořápky. I proto se tihle Vědomí, vždy smáli tyranům do tváře, když je vraždili a mučili. A když stanete vedle mrtvého člověka a trošku už cítíte, vnímáte jen prázdnou schránku bez duše. A oslavujete spolu s ní její získanou svobodu. Tak jako to dělaly vyspělé civilizace.
Jak říkával Eduard Tomáš: odčiňují třeba několik životů najednou a karma funguje okamžitě po jakémkoliv prohřešku.
A i přes bolest tělesnou, pro běžné lidi nesnesitelnou a vhánějící je do stavu bezvědomí, pomáhají mocně druhým na jejich cestě.
Čím více pomáhají druhým, tím rychleji pálí svou těžkou karmu.
Žijí střídmě a nezajímají je majetky, protože vědí, že čím méně vlastní, tím méně je poutá hmota.
I astrální cestování se dá samozřejmě zneužívat na mocenské praktiky, ubližování druhým, zabíjení na fyzické úrovni, na různou magii, ke špehování, špionáži. I různí ezo – šmejdi si platí různé černé šamany, mágy, aby je chránili nebo pro ně dělali černou práci.
Spousta zemí má spoustu let ( 50+ velmoci ) své astrální vojenské pátrače, hlídače a už dávno existují přístroje na okamžité vytažení z těla do astrálu. Významní politici nebo i byznysmeni, mají své astrální ochránce. Nejlepší na tohle jsou Rusové, kdy Putina chrání jednak ruští čarodějové, tak i určití mimozemšťané. A i v astrálu se k němu nedá jen tak dostat. Stejně tak má řada míst, laboratoří, základen své energetické bariéry, aby se tam nedostali různí pokročilí astrální cestovatelé a zvědavci. I v ČR máme řadu velmi pokročilých astrálních cestovatelů. Některé znám, i když jsem v tomhle umění začátečník. A bohužel máme v ČR ještě daleko více lidí, kteří měli zážitky astrálního cestování, spánkové paralýzy, nepříjemného zážitku s entitami a mimozemšťany během paralýzy nebo AC atd., a v té době neměli vědomosti o tomhle fenoménu ( a jejich rodina také ne ) a skončili na antidepresivech či ještě hůře.