Společně jsme silnější a odolnější
Tibetská Phowa je tomu příkladem. Umírající nebo ten kdo umírajícího vyprovází, se obrací během recitace mantry ke spoustě bytostem linie. Prosí o pomoc různé Buddhy, strážce a ochránce. Realizované a pokročilé lamy, ochránce bytostí i říší. Některým se během recitace klaní, odevzdává, blahoslaví je a přijímá u nich útočiště. Z důvěrou a z hloubi srdce.
Zde pár krátkých úryvků z této mocné metody.
„Inspiruj mne, abych završil hlubokou cestu Phowy.“
„Inspiruj mne, abych dosáhl čisté země Ogmin“
„Ať dosáhnu oblasti skvostného stavu pravdy!“
„Laskavý prvotní lamo, obejmi mne svým soucitem. Prvotní učitelé a mistři linie, veďte mne na mé cestě: dejte mi inspiraci, abych završil hlubokou cestu Phowy! Inspirujte mne, abych rychlou cestou Phowy dosáhl radostných prostor nebe! Inspirujte mne, abych se hned po smrti spolu se všemi bytostmi zrodil v Čisté zemi velké radosti.
Zářící a dokonalý prvotní lamo nad mou hlavou! Prosím ujmi se mne s velkou laskavostí …
Ať se setkám s neomezeným světlem tváří v tvář…
Velký meditující odtíná pouta svého žití, neulpívaje na jídle  a bohatství. Inspirujte mne, abych se osvobodil od připoutanosti na slávě a majetku.
Ti nejmoudřejší tibetští lámové jsou usměvaví, vtipálci, zároveň stále na cestě k Realizaci a pracující neustále na soucitu, pokoře, trpělivosti, milosrdenství – tedy na ctnostech srdce. I když je jejich život tvrdý, v náročných podmínkách a podoben vojenskému drilu.