Když se napojím na Boha, spojím se svou duší…propojím vědomě s mou duchovní linií… vypnu hlavu a jdu srdce…tak jsem TAM. Ve své Síle a blaženosti vědomí. V obrovské síle jdoucí z duchovních a astrálních světů. Mám rád cesty duchovních bojovníků. Těch, kteří nemyslí jen na sebe a chrání a vedou druhé. V knihách Carlose Castanedy jsem našel spousty poznatků, které jsem si pak ověřil v praxi.

Sem válečník, byl jsem válečník…i do této inkarnace jsem šel pomáhat lidem na jejich cestě k Bohu. A také, čistit svoji karmu. Nečekají nás lehké časy, ale nikdy se nevzdáme. Nikdy. Nikdy s nevzdám cesty k Bohu. Duchovní cesta je pro mne absolutně prioritní. Kdyby bylo třeba, vzdám se všeho, rozdám co mám a jdu… Bez lpění na čemkoliv. Tak jako jsme už v pár inkarnacích udělal. Duše válečníků, duše osvícených bojovníků Božích.
Totalita tady ve světě iluzí zesiluje, ale inkarnace v lidském těle trvá velmi krátce, vše jde zvládnout, vydržet. Vždyť je to škola, hra, zábava. Karmická výuka. Soucitně koukám, jak poslední roky, lidi kolem situace drtí a nutí některé dělat – skutky v rozporu s jejich duší. Ubližovat lidem, svému tělu, karmě.
V této inkarnaci jdu ve Světle. To je vždy těžší, než zneužívat odpojených, slabých a brát jim energii. Ale jít ve Světle je správné, čisté, skvostné, povznášející. Těším se na den, kdy odhodím tělo Míri a ve svém světelném těle se zase na čas vrátím domů. Do té doby, sem tady pro sebe i pro druhé. Od září se chystám každý měsíc na týden do tmy. Moc děkuji kamarádům, přátelům, učitelům, průvodcům, bytostem, energiím, rodině, kteří mi na mé duchovní cestě k Bohu, pomáhají. Nikdy se nevzdáme. Vzájemně se podržíme, do Světla doběhneme. Korunu na korunu, společně nasadíme.  V explozi božského vědomí Já Jsem, prožijeme své Jsem – do přesunu v Já Jsem.
Bojovníci Boží, já vás zdravím…
Bojovníci Boží, vám se klaním.

Cesta bojovníka podle C.C.

Stát se bojovníkem na této cestě, znamená odhodit všechny dosud známé vědomosti, dát svému životu pevný cíl, osvojit si přísnou disciplínu a spoustu dalších zvyků, které udělají jeho život silným a neotřesitelným. Stát se bojovníkem je totální přeměna bytosti, nic není pevné, nic nezůstane stejné… Bojovník nemá co by ztratil, jeho činy jsou dokonalé, nemá slabosti, nic ho nevyvede z míry, vždy dosáhne cíle. Mezi ním a běžnými lidmi je nepředstavitelná propast, a přesto ho lidé nikdy neodhalí. Konečným cílem bojovníků je dosáhnout absolutního vědomí, poznat všechny možnosti vnímání a dosáhnout svobody.

• To co běžně pokládáme za skutečné, tomu se čarodějové smějí
• To co nazýváme jistotou, to pro čaroděje nemá žádný význam
• Smrt pro nás znamená konec existence, pro čaroděje je výzvou, pomocnicí a jistotou
• Situace kterých se bojíme, čaroděj vyhledává
• Pro čaroděje je sen stejnou skutečností jako denní svět
• Kariéra a životní pouť důležitá pro běžného člověka, je pro čaroděje zbytečností a přítěží
• Běžný člověk usiluje o zviditelnění, čaroděj dbá na to, aby zůstal nepoznán
• Pro čaroděje existuje svět jenom proto, že jej vnímá; zmizí-li vnímání, zmizí i svět
• Běžný člověk je závislý na nezmarech jeho mysli, čaroděj ovládá mysl i vědomí
• Běžný člověk si myslí, že svět je neměnný a skutečný, čaroděj v mžiku změní vnímání a tím i celý svět
• Nepříjemnosti a slabosti jsou pro člověka utrpením, pro čaroděje výzvou
•Čaroděj se směje sám sobě, to běžný člověk pokládá za urážku
•Člověku záleží na věcech a lidech, čarodějovi nezáleží na ničem
• Běžný člověk má kolem sebe věci, čaroděj nemá nic, jenom svůj život
Samotné slovo „nagual“ označuje učitele nebo vůdce. Stává se jím muž nebo žena, kteří mají neobyčejnou energii.