A když člověk pozná tu spoustu Vesmírů a planet a různých světů a souhvězdí… A souhvězdí a Vesmírů méně hmotných a více vibračních než je ten náš….A světů duchovních, astrálních a myšlenkových… A když zjistí, že ve splynutí se Stvořitelem toho všeho je jedním a je zároveň vším a ve všem a pro všechny a všechno jinde je v něm. Mimo čas a prostor, bez omezení těla a hmoty. A v Jednotě. Kdy jeho mikrokosmos v těle jeho je interaktivní s makrokosmem mimo něj. A kdy jeho Duch je obsažen ve všem a vnímá vše kolem… i eony světelných let vzdálených od lidského těla – v němž je momentálně ukotven. A prožitek, že Bůh – Stvořitel je ve všem… a že je úchvatné zažít tento pocit Jednoty Všehomíra.