Jakmile začne být duchovní žák prostupován Silou, musí si dát obrovský pozor, aby ji nezneužil. Už je vědomě ve hře a nároky na něj už jsou velmi přísné. Mockrát jsem ve svých pokročilých inkarnacích Sílu zneužil, tak jako i vy: předvádění, manipulace, hromaďění moci, energie, majetku, zneužití sexuální.

Proto se snažím v tomhle životě už nezklamat. Nemám žádné nesplněné majetkové, materiální touhy, a vím, že si z této inkarnace žádný majetek neodnesu. Ale odnesu si skutky, činy a vědomosti.

Neovládnutý sexuální pud zničil spoustu duchovních učitelů a učitelek. Pomáhá vědomý celibát a ovladnutí této obrovské síly. V dnešní době, kdy nevěra jede ve velkém a porno a sex se na lidi valí ze všech stran, je to daleko těžší než v dřívějších inkarnacích. Musím říct, že tyhle dlouhé celibáty a díky nim nárůst energie jsou úžasná zkušenost. A snadno tak poznáte čistotu své učitelky, učitele. Žádný pokročilý člověk nespí se svými studentkami, studenty. Jedině se svou partnerkou, manželkou a stejně se nevyhne dobám v celibátu. Bez toho nevyčistí v těle co potřebuje. Centra, čakry, energii, a transformaci Síly.

Vesmírnám na cestě staví do cesty různé zkoušky a pokušení. Jak se vás bude snažit zatlačit zase mezi stádo, jak začnete více svítit.

Odolat manipulaci slabších,zatím třeba méně napojených je velmi náročné na ctnosti: morálku, etiku, soucit, milosrdenství, pokoru. Ega nás staví do spousty pastí. Doslova je na sebe sami nastražujeme.

Nejsmesvatí a občas uklouzneme. Ajako vědomí si přidáme trošku karmické zátěže. Zrovna dnes jsem četl, jak jeden nagual – čaroděj, léčil ženu,kde neměl z Vrchu souhlas. Tím si poškodil svou karmu. Aby to odčinil hned, dobrovonlně vážně onemocněl askoro zemřel. Přežil a vyčistil to. Pokročilí co sklízejí svou karmu hned,aby tuhle inkarnaci opustili „Čistí“ jsou vesměs nemocní a není dovoleno to z nich sejmout nějaký čas a nebo nikdy.

Někdy trpí obrovsky a bolestí sotva fungují. Přesto i tak pomáhají lěčit druhé,jako prostředníci Vyšších sil. Není dovoleno odejít dřív sebevraždou.to by byli rychle zpátky a v daleko horších inkarnaci. V modlitbách aduchovní Síle jde každá bolest přetrpět. Nikdy prosím nekraďte životní energii druhým avyhněte se této chybě.

Je hloupé a nezralé čarovat, kvantovat si majetek a partnera. A spalovat Sílu na něco jiného než je očista karmy a duchovní cesta.