Jakmile člověk na sobě začne duchovně pracovat a vydá se na duchovní cestu, opačným směrem než jde většina, je konfrontován se zesilujícími překážkami. S protistranou, která se ho z cesty k Bohu snaží shodit a zadupat zpátky mezi stádo, protože jí vadí, že ze stáda vybočil a jeho zvýšené záření jí vadí ještě více. To už pak není hra, tohle už je doopravdy. Čím více člověk začne svítit, tím jako světlo přitahuje můry. A i motýly a kukly ve formě nemocných a pomoc hledajících lidí. A když jim chce pomoci proti černotě, magii, vytáhnout z nich nějakou nemoc, musí se vydat do světů nehezkých a konfrontovat s bytostmi a lidmi ještě méně hezkými. Protože, když na nějakou ženu útočí démon nebo bývalý partner satanista, provádějící temné rituály a ovládnutý démonem, nevyřeší se to popřáním hezkého dne a podáním ruky.:) Tihle světelní hledači pravdy jsou často kontaktování také různými tajnými spolky, řády a netajnými sektami, které zatoužili po jejich světle, schopnostech a energii. Ta se hodí vždy a všem. Protože ve Vesmíru neexistuje cennější platidlo než energie. Pamatuji si na větu kamaráda léčitele: „nějaké kletby, uhranutí, prokletí, to je slabý odvar proti tomu co vidím v některých světech a čeho jsou lidé a některé bytosti schopné“. Někdy jdou doslova do pekelných světů plných potvor vyzvednout zajatou duši dobráka.  Jasnovidci, i ti dobří, i ti špatní si časem zvyknou, že kolem sebe vidí mumraj bytostí. Dobrých, špatných, démony, anděly, hierachie na obou stranách barikády. Všechno jsou to koneckonců trenažéry pro náš vývoj. Nějakou entitu, démona má v sobě kdejaký hulič marihuany, narkoman, alkoholik,. A ovládá ho to a bere mu to energii. Ale silnější démoni už způsobují posednutí a je třeba je odvést a provádět exorcismus.:)
Není nic příjemného, když na někoho při sexu s manželkou kouká plná místnost různých bytostí a sedí a létají vzduchem i když se nazí sprchujete. Oni jsou tam i když je nevidíte, ale co je lepší? Být slepé kuře Krákoře nebo ostře vidět ten mumraj kolem a reagovat na něj či vědomě nereagovat – zvyknout si?:)
O síle ochran Ježíše Krista ( nebo jiných bytostí ke kterým se modlíme podle svého přesvědčení, kultury ) už jsem mockrát psal. I o síle vodního křestu Kristem a Duchem Svatým. Fíííí…ochrany a spojení díky křestu velmi zesílí, pokud je to prožito a pak ŽITO  na 100%! No a když jde pak vidící, jasnovidný spát a neustále ho od spánku otravuje nějaká entita, potvora, tak je tím nejlepším odevzdat se Kristu, poprosit ho o ochranu během spánku a máte klid. Svatý klid. A během dne, když na nějakého poustevníka, lámu, jogína, útočí nějaká potvora, tak se hlavně nenechat strhnout do boje, protože to je rozlítí ještě více.:) Pamatuji si jak sem jako dítě v ložnici vždy ucítil nějaké bytosti u postele – naskočila mi husí kůže a zavládne tam chladná energie – to zažíváte také občas že?:) Pokud je tedy rovnou nevidíte.
Zápisy různých poustevníků, mnichů hovoří o různých návštěvách. Od andělů po démony, protože dualita přece.:) Popovídat se dá s oběma tábory. Někteří mniši však uváděli i agresi různých potvor, které je třeba chytly za nohu a táhly ze dveří ke skále… Pak se teprve pozná víra  a síla spojení s Bohem. Kdy v modlitbě ke Kristu, Bohu – Stvořiteli tyhle protisíly uvadají. Síla odevzdanosti Bohu, Kristu a čistota tohohle spojení + maximální důvěra v ně, dělá divy a zesiluje schopnost a přístupy k nim každému. Klíčové je samozřejmě žití podle nebeských zákonů: zbavit se závisti, pomluv, ubližování druhým, hromadění majetku a nesmyslů, strachů – je to těžké v dnešní totálně konzumní a materiální společnosti, kterou ovládají nehezké bytosti a jejich poskoci v lidských tělech. A každým rokem je to horší a probuzených lidí přibývá pomalu k zastavení této destrukce. A ti hodní to mají těžké, hodně těžké ve střetu s akademiky nebo kriminálníky  jdoucími tvrdě po majetku a zisku.  Platí rčení: v situaci kdy máš obrovský strach jsi nejblíž Bohu a napojen na kanál přítomnosti. Při šamanském výcviku nebo výcviku v mysterijním řádě si Tvůj mistr načte z čeho máš největší strach. Bojíš se hadů? Dobře, tak Ti je bude servírovat co nejvíce. Nechají Tě spát v místnosti plné hadů. A nejen obyčejných, ale i hodně jedovatých. Kousnou Tě a zabijí? No, tak jsi neobstál a přemohl Tě strach. Přestaneš mít strach? Jsi pro ně Ty sám predátorem, šelmu a zabijákem a Tvoje vyzařování jim nedovolí zaútočit. Když jsi zahnán do kouta a blíží se nutnost zaútočit a použít tu mateřskou energii z ledvin, dokážeš neuvěřitelné věci. Tak jak je v zápisech a povídáních, že chromý stařec dokázal před medvědem přeskočit pětimetrovou propast a útéci mu. A spousty podobných příběhů, kdy se v lidech vzedmula obrovská síla a energie. Pamatuji si na perské elitní legie, zvané Nesmrtelní. Počet 10 000 těch nejlépe vycvičených bojovníků byl neustále doplňován na tento počet po každé bitvě. A do této jednotky se stáli fronty. Nesmrtelníííí…Peršanéééé. Jdoucí smrti vstříc v nesmrtelnosti své duše.Tenkrát hlavně na území dnešního Iránu. V Persii jsou jedny z nejvíce klíčových hvězdných bran na této planetě. I proto tam Američané tak moc chtějí. A i proto mají bývalí Peršané tolik odvahy proti tomuhle největšímu tyranovi na planetě a zatím odolávají. Celá ta oblast je plná strategických portálů a bran. V Jemenu a Iráku si to americké speciální jednotky už hlídají, v Sýrii jim to vyfoukly Rusové. Ale nechci svou slátaninu, špinit politikou a mocenskými zájmy. :)
Strach, je vstupní branou do jiných světů. Dostaneme se přes něj a pustí nás to dál. Když člověk zjistí, že má strach, pak obrovský strach zesílí v paniku, paralýzu těla, ale když pak jednou přijde uvědomí si, že je to jen pocit v našem biorobotickém těle. A za tím pocitem je nic, prázdnota, jen další iluze stvořená z kolektivních myšlenek, vědomí. Tohle adept Pravdy překoná a dostane se do vyššího levelu kosmické hry. Copak může nějaký had ublížit naší nesmrtelné duši schované v brzlíku v těle? Dobře v těle obalené masem a kostmi? No a když zabije naše tělo, tak se duše vyrobená z materiálu jemněhmotného osvobodí z těla a jde dál. Samozřejmě jsou tady pak praktiky černých mágů, šamanů k zotročení, zajetí duše, ale to už je jiný příběh.  A tím tihle mládenci ubližují jen sami sobě a jednou na to také přijdou. Až postoupí ze základky na vysokou životní a karma je tisíckrát znovu a znovu chytne pod krkem.:)