Žijeme na planetě, kde před naší civilizací, bylo už pár desítek civilizací jiných. Řada z nich byla vyspělejší než ta naše, stejně však postupně zanikly v čase i prostoru. Nejznámější z těch zaniklých civilizací byla Atlantida. Trvala kolem 100 000 let. Najdeme ji v současném Irsku, na Azorech a dále v oblasti směrem od Evropy.  Podle E. C. zvaného spící prorok, tady byla první civilizace již před 1,5mil. lety.

Naše civilizace zatím trvá jen pár tisíc let. Jemněhmotní vládcové této planety se vždy postarali o to, aby veškerá zmínka o civilizacích předchozích byla z knih, učebnic vymazána. Děje se to stále. Masy lidí jsou manipulovány a ovládány sofistikovanou pavučinou mocných. Pravidla tady určuje pár starých rodů. Rodin, podřízených jen těmto jemněhmotným vládcům. Spousty astrálních cestovatelů, mystiků se s nimi setkalo a setkává v jiných světech mimo omezení fyzického těla. Děti těchto vládnoucích rodin jsou od dětství trénovány, mají přístup do jiných světů, čistější stravu, používají utajené metody léčení. Drogy, cigarety, alkohol, nevyhovující druhy stravy, přenechávají nevědomcům. Alkohol nepomáhá tělu ani v malých dávkách, cigarety plné chemie jsou vyloženě destrukční. Pro si tedy tělo otravovat jedy, prášky, chemií dobrovolně?

K ovládání mas je tu spousta metod. Od očkování, které je odpojí od sebe a od Zdroje, destrukcí nervové soustavy dítěte, po farmaceutické ( s jejich jedy v léčivech. Koneckonců: 6 let studia medicíny a další roky studia v praxi a atestace, ještě z žádného lékaře neudělalo člověka moudrého, vědomého a skutečně svobodného. Ale jen dalšího otroka co jako papoušek zarytě interpretuje to co ho naučili ve škole a většinou vzdálen od sebe i od Boha. Často bohužel i finančně nebo dary motivován farmaceutickou firmou a pobírající její žold za množství předepsaných léků ) a finanční otroctví ( člověk zadlužený půjčkami nikdy nebude svobodným a bez strachů, ale myší chycenou v pasti ), systematickým vymýváním mozku ve školách, kde je lidem programováno to, co vládcové této planety chtějí. „Odpojení“ se snaží potlačit své chmury jídlem a přejídáním, alkoholem, prášky, drogami, shromažďováním majetku, závislostmi na všem možném a dalšími šarádami.
Doba se zrychluje. Koneckonců, za 100 let se bude v Evropě vzpomínat na to, že tam kdysi žila rasa s bílou barvou kůže, do jejichž těl byly inkarnovány ty nejvyspělejší duše na planetě.
Byly tady civilizace, kde velké % lidí komunikovalo s jemněhmotnými světy, přírodními bytostmi. Astrální cestování, opouštění těla bylo běžné. Stejně tak pokročilá práce se snovými světy. Obyvatelé této planety nemuseli cestovat přesouváním těla, cestovali buď přesunem těla astrálního nebo mentálního nebo jen přesunem duše z těla – kamkoliv. Když nemusíte opustit svou ložnici a vycestujete v jemněhmotném těle, dává vám to neuvěřitelnou svobodu. Navíc se dostanete i na místa běžně nepřístupná. Cítíte různými smysly lépe než ve fyzickém těle, vidíte světy skutečnější než je tento náš hmotný. Ušetříte si energie, peníze a čas. Proč se trmácet letadlem do Egypta, když tam můžete být za pár vteřin ze své postele a dostanete se v pyramidách i do střeženého podzemí. Navíc vidíte všechny možné energetické systémy v nich, bytosti, strážce, které tam zhmotnili dávní čarodějové na ochranu před zloději a vandaly. Každý z nás může cestovat, snít, dělat co ho baví. Stačí jen změnit myšlení, frekvence svého vyzařování. Místo tupého sezení u TV a počítače, na sobě pracovat v meditaci, modlitbě, změnit stravu, zbavit se závislostí na tom či onom. Z ovládané ovce se stát svobodným. Ale, že je třeba ten internet tak návykový že… Nesmrtelnost naší Duše a všudepřítomného Ducha nám nedává žádné omezení, nemá hranice vědomí. Ty nejsilnější duchovní techniky jsou zdarma a vše máme v sobě. Dá se vstoupit do svého duchovního srdce, procházet se v něm ( ať už tam přeneseme jen vědomí či se zmenšíme a vlezeme dovnitř..nebo si naopak srdce zvětšíme a ocitneme se v něm. Najdeme v něm úplně vše, celé Vesmíry ). Stačí se jen zklidnit, meditovat, přemýšlet, vizualizovat si a koncetrovat se. Duchovní cesta je to pro všechny zdarma. Nedá se koupit, musí se odpracovat.
Žijeme v přelomové době. Čeká nás ještě pár desítek let nehezkých, ale pak se to obrátí a lidstvo se dočká zlatého věku – na nějaký čas. Než přijde pak zase sestupný cyklus vývoje. Příští desítky let budou o tvrdé práci každého z nás na sobě. O duchovním pokroku, převibrování těl a u většiny konečně o spojení s Vyššími silami, s Bohem, Stvořitelem, Zdrojem či jak si to kdo nazve. Pokud je někdo v opravdu silném spojení a zná fungování vesmírných zákonů, může si doslova tvořit realitu kolem sebe a v sobě. Dělá zázraky pomocí metafyziky a ovládnutí vesmírných zákonů Tvoření hmoty. O co si požádá, to je mu dáno. Bůh, Stvořitel má své oddané a jeho ze srdce a vroucně do nekonečna milující, velmi rád. Vyspělí jedinci žijí střídmě, skromně a této výsady moci nezneužívají. Vědí, že jsou v každé inkarnaci dočasně a na návštěvě. Smrtí a zbavením se okovů těla, tady nechávají všechen majetek, blízké a z těla zbyde jen prázdná skořápka. Prací na sobě dokážeme překročit omezení prostorových prahů a setkat se s kýmkoliv, v jiných světech. S dáváno zemřelými předky, s různými učiteli. Nahlédnout do své budoucnosti i minulosti. S těmito schopnostmi je strach ze smrti jen dětskou hrou. A jediné z čeho mají obavy, je umírání v bolestech nebo nevědomě. Proto se pokročilí na svou smrt připravují, trénují bděle a v lásce. Člověk s čistou karmou umírá rychle a bezbolestně. Člověk špatný, zlý umírá roky a v bolestech. Navýšením vědomí vědomec navíc dosáhne stavu nadvědomí, když vás mohou operovat bez narkózy a stejně bolest necítíte. Jednou ze šamanských iniciací je vypití obrovsky silně koncetrované směsi tabáku s vodou či dokonce alkoholem. Už během pití nabíhá iniciovanému silný tranz a proces změny vědomí. Přichází učitelské bytosti a šamanského učně „operují“. Zaživa mu otevírají tělo, vytahují orgány z těla, navyšují jejich vibračni alikvóty a vracejí zpět do těla. Někteří šamani říkají, že u to byla tak nesnesitelná bolest, že prosili ať zemřou a nešlo neřvat bolestí…No a druhý den do toho šli znovu.:) A pak se z nich stali „nadlidé“ se schopnostmi a rentgenovým viděním do těl. V Egyptě ( a třeba i v Tibetu – a koneckonců podobně funguje iniciace do nejvyššího stupně Svobodných zednářů, této mocenské organizace ) pak zasvěcenci absolvovali a stále absolvují výcvik v sarkofáku. Zavřeni pod masou kamene, opustili své tělo a v astrálu absolvovali výcvik a zasvěcení s mistry. Kdo to nezvládl a zemřel, to třeba zvládl v nějakém dalším vtělení. Podobný výcvik, ale méně nebezpečný a ve spojení s nehezkými bytostmi, absolvují děti z těch vládnoucích rodin.
Jakmile se na stejnou úroveň vědomí dostane alespoň 15% běžné populace, skončí na této planetě doba ovládání. Vibračně je překonáme a spustíme domino efekt narůstu vědomí a světla na planetě Zemi. Žádní mimozemšťané zasáhnout nemohou a nezmění ten otrocký systém na této planetě. Ctí vesmírné zákony a nezasahují do vývoje naší primitivní ( pro ně ) civilizace, která se sama ničí. Mimozemšťané vůči lidstvu špatní, tu dávno jsou a vždy byli. Ty si z dodržováním etiky a morálky vyšších zákonů nelámou hlavu a karmicky na to doplácí. Jediná cesta osvobození je duchovní pokrok lidstva. Větší % lidí navýší své vyzařování, vibrační frekvence a tuhle planetu zaplaví energii lásky, soucitu a harmonie. Jednou se to stane, jen nevíme zda za 50 let nebo až za 120 let a více… Proto na sobě duchovně pracujme. Pomůžeme tím ostatním a hlavně sobě. A kdo navýší své vibrace a úroveň svého vědomí, ten žije v dokonalém světě harmonie hned teď a vše vnímá s nadhledem vyššího vědomí. Kdy vše se děje správně a pro ideální duchovní vzestup všech. S ohledem na jejich tempo růstu.