Velmi složitá otázka, o které budu jen nahlas přemýšlet.:) Někdo zítra, jiný za sto životů, další třeba nikdy?
Jsme duše z různých hierarchií, planet, Vesmírů. Na této planetě je inkarnováno poměrně dost Plejáďanů z dimenzí 5. až 8. Ze spousty plejádských planet a ras. Jsou poměrně přívětiví a mírumilovní. A v tomhle Vesmíru docela utlačovaní. Plejáďané jsou ze svými inkarnovanými často v kontaktu. Ti z třeba 8D navštěvují svého druha v lidském těle, tady ve 3D – třetí dimenzi.
Orioňané jsou pak rasou militantní, Siriánci zase většinou hodně myslící, ale dost bezcitní. Pokud znáte někoho velmi chytrého, ale bezpáteřně chladného, s tvrdými lokty tvrdě jdoucího za svým, může to být právě vtělený Siriánec.:)
Křížením Orioňanů a Siriánců vznikli Anunnaki. Ti obyvatelům planety Země vždy docela ubližovali. Pak jsou tu třeba milí Androměďané, kteří údajně o svou planetu přišli a kočují. A různí reptiliáni. Je jich více druhů, od hrubohmotných po jemněhmotné. A bez vyjímky, tihle ještěři lidem vždy jen ubližovaly. Paralelou k tomu je strach většiny lidí z hadů. Část lidí má hady naopak oblíbené – často žili ve společenstvech, kde se s hady pracovalo – třeba v chrámech. A pak jsou tu duše s původem z další spousty planet.
Tyhle rasy z nízkých dimenzí, jsou pro duše s původem v desítkových, stovkových, tisícovkových dimenzích, zaostalí prvňáčci. Duše z dimenze 7 500 nefunguje ani v jemněhmotném těle, nýbrž jako součást celku, obláčku vědomí, kde jsou spousty duší v jednom celku.

Když se postupně každá duše vydá na studijní cestu a padne do velmi nízkých dimenzí… kde uvízne díky karmických zápletkám na spousty životů…trvá ji to poměrně dlouho, než se zase posune do vyšších pater… a zpátky do Zdroje Stvoření.
Mezi jednotlivými inkarnacemi tráví duše život na různých místech. Ty vyspělé v různých duchovních městech, v zářivých zemích, v Království nebeském a v dalších vysokých světech. Ty méně pokročilé pak ve vyšším astrálu, nižším astrálu, v astrálu nízkém a primitivním… A pak je tu i spousta duší, které po smrti neodešly a plácají se tady na této planetě. tzv, přivtělené duše, které se přisávají na živé lidi a sají je. A čekají až jednou budou také odvedeny víš.

Na této planetě je zatím velká spousta spících lidí, pro které jsou slova jako Zdroj, Bůh, Stvořitel bláznivou rétorikou a pohádkou. Mohou mezi nimi být i velmi vyspělé duše, které se naplánovaly své prozření až třeba v pozdním věku této inkarnace. Spousta lidí prozře až těsně před smrtí a lituje, že tuhle inkarnaci promarnili. Tak si dají další pokud a pak třeba zase další. Jendou to vyjde.
Je mezi námi bohužel obrovské množství lidí, kteří si stále neuvědomili, že podvod, krádež, násilí, nenávist, destrukční chování, ožebračení slabšího kvůli penězům, majetku je vyjde pořádně draho a odnesou to svým zdravím, zdravím svých blízkých a pošpiněnou karmou, kterou budou čistit další životy. Proto buďte bdělí a v přítomnosti a zvažujte co děláte a s láskou v srdci žijte svůj ráj právě teď.