Někdo praktikuje meditace velmi dlouho a dosud se do hlubších úrovní mysli nedostal.
Jiný se snaží o astrální cestování dlouhých 20 let každý den a pořád to nejde. Proto s tím přestane.
Další by rád viděl třetím okem nebo byl jasnovidný  a jeho tělo ho k tomu stále nepouští.
Čtvrtý se snaží o telepatii jako jeho přítel a ne, a nejde to ač se snaží dost.
Vesmír a naše Vyšší Já jsou kulišáci. Často zkouší naši trpělivost. Stejně jak se říká: často je to poslední klíč ve svazku, který odemče zámek… Tak tomu je i v duchovní praxi. Ten co se snažil 20 let vyletět z těla, přestal 2 dny před cílem… Dva dny a dílo bylo dovršeno. Tak silné měl ochrany proti tomu co zažije. Protože v té době byl kolem něj v astrálu takový mumraj černoty, že by to nemusel ustát.
Každý z nás co se nyní věnujeme duchovnu v nějakém rozsahu, máme za sebou životy, kde jsme měly nějaké abnormální schopnosti. Někteří i pro dnešní dobu zázračné. Zažili jsme i různé stupně Osvícení.  A většinou nás to strhlo do duchovní pýchy, k chlubení, narostlo nám ego a ano, zneužili jsme tyto dary. Nevím zda říkat dary, radši schopnosti. V mé nejpokročilejší inkarnaci na této planetě, kdy jsme tady byli parta Tvůrců, čaro-dějů a dokázali i pro dnes oslavovanou již degradovanou, skoro sto tisíc let trvající civilizaci Atlantidy zázračné činy, sem si řádně poškodil karmu vychloubáním a vzájemným soupeřením a porovnáváním s jinými. A myslím, že padla celá naše tehdejší parta starověkých Tvůrců, stavitelů.:) Použil jsem na této planetě mimozemské energie, které nebylo dovoleno použít. A také jsem v honbě ega použil některé z andělů a démonů, ze světů, které jsem měl tenkrát z pozice Boho-člověka možnost ovládat.  A karma dostala zabrat a napravovali jsme dlouho.:) Protože vždy platí:  čím více je člověk napojený, vědomý a moudrý, tím silnější karmická přísnost a metr na něj platí. To je další z důvodů nadpřirozené schopnosti nemít a jít co nejupříměji k Bohu.
Často máme v našich jemněhmotných tělech a smyslech tak silně autoochrany, protože naše fyzické tělo by otevření těchto schopností někdy i fyzicky zabilo. Nezvládli by jsme ty průchody silných energií našimi tělem, čakrami a kanály.
A také naše nervová soustava by to nezvládla a třeba by shořela. Nebo a to spíše a děje se to velmi často, nový vidoucí by byl tak paralyzován strachy a zděšením co vše kolem sebe a v lidech a v jiných světech vidí, že by nedokázal v běžném životě fungovat. A skončil by v blázinci a nebo izolovaný, zavřený doma, rozklepaný strachy, protože by šedivěl z toho jak na něj ty potvory neustále útočí. Určitě jste někdy slyšeli o někom, komu po nějakém traumatu za noc zšedivěly vlasy.
V blázinci mu nasadí utlumováky, ale situaci to nezlepší. Pro ty co nezvládnou tohle vidění je nejlepší pomocí návštěva u jasnovidce, který už tohle zpracoval, zvládl, naučil se ty kanály viděné přepínat, na chvíli zavírat. A ten jim některé ty kanály uzavře.  Poprosí za jejich uzavřeno. Někdy se to těm lidem zavře časem i samo. Po důrazných modlitbách o uzavření.
Vše je tedy jen relativní a vždy záleží na úhlu pohledu. Spíše nadhledu.:) Ze kterého se na věc, skutek díváme a z jakého odstupu událostí sledujeme daný prožitek.