S.N. Lazarev
Hlavní cílem člověka je rozvoj, zdokonalování duše, připodobnění se k Nejvyššímu a umocnění lásky v duši.
Komunismus, kapitalismus, socialismus, demokracie i případný další jiný druh sytému = vždy se časem utvoří „elita“, která bude v tomhle systému ostatím vládnout. Ať už jsou to komunističtí papaláši nebo demokratické „elity“.
Cestou je dle něj ovládnout pudy, mamon, honění za majetkem a postavit na první místo Boha. Koho ovládají pudy a mamon, ten bude stále otrokem svých tužeb. Otrok chce více peněz, větší dům, více jídla, více sexu, dělat kariéru. Nevázanost, chamtivost, agresivita, tedy pozbytí mravnosti, dělá z lidské bytosti otroka. Jsme shovívaví k propagandě zvrhlostí, pedofilie, sexuálního kultu, k nevěrám, smilstvu, kultu peněz, manipulaci naší mládeže = větší otroctví a odklon od toho, co naši předci v souladu s božskými zákony budovali.
Smyslem života je ponížit svou vzpurnost, pýchu nepokoru a absolutně se pokořit a odevzdat té vševědoucí, všudypřítomné, nekonečně inteligentní a věčné supersíle zvané Bůh. Kdo se spojí s Bohem – našel smysl života a už nikdy nepocítí prázdnotu duše. Pak teprve je opravdu vědomý a spojený se svou duší a hlavně s Bohem a jde světelnou stezkou v KRISTU a k BOHU – STVOŘITELI.