Mudrcové tvrdí, že každé těžké období lidstva je na oplátku vyrovnáno větším duchovním vzestupem masy. Kdy pod tlakem a v utrpení je vždy k Bohu a do svého nitra blíž.
Ve spoustě epochách naší civilizace, i v řadě jiných držely rody, rodiny pohromadě. Společně žily generace rodů a vzájemně se podporovaly. Tohle vše bylo posledních 50 let rozmetáno a v médiích dlouhodobě pranýřováno. Blíží se však doba, kdy se rodiny zase semknou a budou k sobě mít blíž. Protože jen společně jsme silní. Když mladí podporují staré a naopak. Čím dál více vyčerpaných lidí bude hledat moudrost předků k dosažení své původní síly.  Vždy platilo a platí: že absolutně spolehnout se dá jen na naše blízké. Což u nemocných rodových linií ne vždy platí. Společně je však dokážeme čistit, opravovat a uzdravit. V tomto životě, nebo  v těch příštích. V týmové práci celé rodiny nebo za výrazné pomoci vyspělých duší, které se do rodu inkarnovaly a pomohly vyčistit kletby a zacyklenosti rodové linie.  A ulevily všem v rodu. Živým i těm už řadu generací mrtvým, kterým se tím ulevilo v jejich aktuálních inkarnacích jinde.