V naší krásné zemi, máme přesyceno centry co dělají pobyty ve tmě. A stále přibývají další.:) Tak jako v ČR máme přesyceno „šamany“, co dělají rituály s různými Rostlinami Síly i s různými umělými psychedeliky. Většina není dostatečně vycvičených, bezpečných. Proto je tolik lidí ( více než polovina ) po ceremoniích rozbitých energeticky, psychicky. Díry v aurickém vejci, trhliny v astrálním těle, otevřeno více kanálů a světů, než může lidská psychika unést. K tomu co lítá z lidí do lidí na ceremonii atd.  Většina hledačů to zjistí až bude umírat a uvidí stav svého astrálního těla, potřebného k přesunu.

Máme u nás možná víc center pobytů ve tmě, než ve zbytku Evropy dohromady.:) Terapii tmou si může otevřít kdokoliv. Rizika? Je jich docela dost. Pobyt ve tmě je velmi silná metoda. Polovina populace na západě se tmy bojí. Ti na pobyt nikdy nepřijedou. A ti co přijedou, tam záleží, jak hluboko dovnitř sebe, svého srdce si odváží vstoupit. Je třeba, aby vycvičený průvodce ochránil místo, prostor kolem svatyně. Aby tam nevlezlo nic co by mohlo člověku uvnitř ublížit. Entita, duše, démoni atd…..  Spousta účastníků má nedořešené spory s nějakými dušemi. Doma to necítí, ale ve tmě se jim otevře senzitivita a mohlo by jim z toho… Někteří lidé přijíždí do tmy s neodvedenými dušemi, entitami a klidně i s tím démonem v sobě. Důležité je, aby nic z toho po nich v centru nezůstalo a odvezli si to sebou nebo to průvodci odvedli do Světla. Většinou nevidíme ani 1%, z toho co se kolem nás a v nás děje. Energie, bytosti, průsečíky událostí. A nad tím vším jsou další úrovně, dimenze, navzájem prolínající se úrovně příčin a následků…
Spousta psychicky nemocných hledá záchranu i při pobytech ve tmě.  Protože západní medicína má s lidskou psychikou velmi nízkou úspěšnost vyléčení.
Odmítli jsme na pobyt vzít vyšší stovky psychicky nemocných ( spoustu z nich vzali nakonec do tmy jinam), kterým by se mohla jejich nemoc zhoršit. A i výrazně zlepšit, ale za to riziko nám to nestálo. Aby nás pak obviňoval pacient nebo jeho rodina, proč jsme ho vzali do tmy. Nedávno volal psychicky nemocný člověk, že mu jeho psychiatrička schválila pobyt ve tmě. Nevzali jsme ho. Někteří pacienti vypisovali dlouho. V některých centrech se lidem psychické problémy aktivovaly, rozjely, zhoršila porucha. U nás díky Bohu zatím ne.
Máme v centru silné duchovní ochrany, vycvičené průvodce. Tým ochranných bytostí. Průvodci si prošli nějakým výcvikem. Troufám si tvrdit, že v ČR, v žádném centru, nejsou tyhle ochrany a zákulisí bezpečnější.
Nehrajeme na pozlátko a image. Maringotky by mohly být hezčí, víc načančané. V Tibetu v poustevně jdete také na dřeň nauky.:)