Všechny naše životy, minulé i budoucí, prožíváme právě teď. S výjimkou vstupu a výstupu do Zdroje. Tam už nemáme osobní vědomí. Různými regresemi, pomocí drog nebo psychedelik a dalšími technikami, se dá nahlédnout do vybraných životů. Někdo má zkušenost i během vyčerpání těla nebo v rámci spontánního přesunu do plně vědomého paralelního života. Byť neřízeně a jen na chvíli. Či nějaký čas bez moci to ovládat. Mistři v silném spojení s Bohem pak mohou kdykoliv přeskakovat svým současným vědomím do vědomí kosmického a plně reálně prožívat i jiné vtělení ( plně vědomě žít to vtělení, ne jen pozorovat děj), bilokovat se nebo plně vědomě prožívat více svých životů najednou – plně vědomě a libovolně dlouho. Ovládnutím hmoty tvoření si zhmotnit a polarizovat další tělo a přenést do něj pomocí rozštěpení – své vědomí, které však ve světě Stvořitelském zůstává komplexní a celistvě vědomé.