Nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe. A nikdy není tak špatně, aby to nemohlo být ještě horší. Čím silnější máme víru ve své síly, čím více jsme pochopili fungování svého těla a spojili se se svou duší. Tím menší emocionální výkyvy zažíváme. A když jsme ve svém srdci, je nám výborné pořád.