Duchovní posuny se dají měřit pomocí různých k tomu uzpůsobených ukazatelů. Často nějak zkreslených, vědomím měřitele.

Když je někomu pomoženo a ten je vytažen nad úroveň svých aktuálních duchovních vibrací – frekvencí = energetické a duchovní úrovně, pomocí: někoho, nějaké metody ( během Osvícení, pobytu na silovém místě,  pobytu ve tmě, pomoci rostliny Síly, působení mistra, napojení na duchovní linie, energetická pyramida, sarkofág, energetický egregor atd. ) záleží jak moc se v těch vysokých vibracích dokáže udržet. Nebo, o kolik ho jeho běžné prostředí, stav jeho mysli, úrovně atd. – stáhne zase vibračně dolů. Na principu kyvadla, kdy zhoupnutí nahoru, pak i o tu stejnou vzdálenost může ( někdy dočasně, někdy déle ) klesnout dolů.
Dám konkrétní případ k lehčímu pochopení: jeden kamarád, byl u nás na pobytu ve tmě. Za ten týden udělal fakt velký vibrační posun ( pracovali tady s ním v maringotce na ukotvení do vědomí Já Jsem, kdy ukotvuje žití ku prožití – bez integrace žití v omezení těla, mysli, osobní integrity, ega ). Pár dní po vyjití ho náš společný osvícený kamarád vytáhl během rituálu s Ayahuasckou a pomocí své energie a jeho energie a energie entity áji, ještě dál a on tak skočil ještě o levely dál. A… pak, tahle svítící, zářící, potřebuje ukotvit co nejvíc z toho, co mu bylo dovoleno rozpomenutím se na jeho staré inkarnace mnichů, jogínů, dovoleno prožít…. A je konfrontován s běžnou realitou práce, rodiny, manželky, starostí, obživy atd. A tyhle kotvy ho táhnou zase dolů vibračně.
Jak to bylo snadné, když v těch dávných, pokročilých inkarnacích nic z tohohle ve svém ústraní řešit nemusel – ale v této inkarnaci má holt to, co žije, určitý hlubší důvod a vysoko jde vykráčet i kotvám navzdory.
Když se vrátím k tomu měření: jiný kamarád, který měří energii na Bovis stupnici, mu naměřil výstup na cca 25 milionů a včera byl už jen na asi 100 000. Super je, že ochutnal „Vysoko“ a o to snáz, se tam může dostat – protože cesta tam, v něm byla aktivována, prosekána, rozpomenuta.  A je v pokoře, dokáže si poprosit o pomoc, tak to jde Nahoru rychleji. Teď mi probliklo hlavou, jaký rozdíl od Všudybyla, který přijel do tmy, absolvent 98 duchovních seminářů, na sobě ezo tričko z festivalu, na každé ruce jedenáct náramků, 28 kamenů v tašce, 12 syntetických ezo olejů na natírání celého těla, 7 hudebních nástrojů, různá udělátka atd.:) Koukal na Míru, co ho ubytovával jako na něco, co vylezlo z pod kamene a teď tam v trenkách a tričku pochoduje po louce a ruší ho to – mistra.:) A ze tmy utekl druhý den, protože se bál sebe, bytostí tohohle silového místa, a tmy, a klaustrofobie, strachy  a jiné fobie mu dýchaly na krk silně. To jen trochu k odlehčení. Jsme tam kde jsme a kdo jsme.  A často jsme, co nejsme a bavíme se hrou, aby to studium v tělech byla hlavně sranda.
Už nějaký čas říkám, že duchovní cesta je u mne osobně a rozpomínání se, protože to co Míra občas objeví nového, už v některé inkarnaci žil. Tudíž si jen vzpomněl na to, co už dávno v sobě věděno má, jen plášť anamnézy zahaluje to té duši ezo začátečníka.:)
Kdy v této stupnici běžní materiální lidé mají do 6 000, lidé se duchovnu trochu věnující kolem 20 000, duchovně pokročilejší mají hodnoty ve statisících… a lidé, kteří žijí duchovním životem více než ukotvením těla, pak od 20 milionů, až po miliardy, stamiliardy až nekonečno na této stupnici. Kamarád, který sem tam někoho změří, říkal, že údaje ve stamilionových číslech naměřil v ČR zatím jen pár lidem.
Samozřejmě, i osvícený člověk někdy padne, neodolá tlaku temnoty a lidem škodí. Samozřejmě, to, že někdo vidí třetím okem nebo je dokonce jasnovidný, nemusí znamenat vysokou duchovní pokročilost. A etickou a morální čistotu už vůbec ne. Pokročilá není ani většina různých duchovních učitelů a učitelek. Jen často dokáží prodat to co umí a umí kasírovat a ovládat lidi. Duchovně velmi vyspělí mistři, navíc často žijí úmyslně neprojevujíce se a kamuflují svou pokročilost průměrným chováním a hrou na jinou identitu. Proto se říká: mistra, pozná jen jiný mistr – kdy vidí jeho Světlo, záři, vibrace, ač je oblečen v čemkoliv a chová se divně a hraje různé role.:)
Jak psal k tomuhle velmi pokročilý čaroděj nedávné doby – Carlos Castaneda:

Stát se bojovníkem na této cestě, znamená odhodit všechny dosud známé vědomosti, dát svému životu pevný cíl, osvojit si přísnou disciplínu a spoustu dalších zvyků, které udělají jeho život silným a neotřesitelným. Stát se bojovníkem je totální přeměna bytosti, nic není pevné, nic nezůstane stejné… Bojovník nemá co by ztratil, jeho činy jsou dokonalé, ne…má slabosti, nic ho nevyvede z míry, vždy dosáhne cíle. Mezi ním a běžnými lidmi je nepředstavitelná propast, a přesto ho lidé nikdy neodhalí. Konečným cílem bojovníků je dosáhnout absolutního vědomí, poznat všechny možnosti vnímání a dosáhnout svobody.

• To co běžně pokládáme za skutečné, tomu se čarodějové smějí
• To co nazýváme jistotou, to pro čaroděje nemá žádný význam
• Smrt pro nás znamená konec existence, pro čaroděje je výzvou, pomocnicí a jistotou
• Situace kterých se bojíme, čaroděj vyhledává
• Pro čaroděje je sen stejnou skutečností jako denní svět
• Kariéra a životní pouť důležitá pro běžného člověka, je pro čaroděje zbytečností a přítěží
• Běžný člověk usiluje o zviditelnění, čaroděj dbá na to, aby zůstal nepoznán
• Pro čaroděje existuje svět jenom proto, že jej vnímá; zmizí-li vnímání, zmizí i svět
• Běžný člověk je závislý na nezmarech jeho mysli, čaroděj ovládá mysl i vědomí
• Běžný člověk si myslí, že svět je neměnný a skutečný, čaroděj v mžiku změní vnímání a tím i celý svět
• Nepříjemnosti a slabosti jsou pro člověka utrpením, pro čaroděje výzvou
•Čaroděj se směje sám sobě, to běžný člověk pokládá za urážku
•Člověku záleží na věcech a lidech, čarodějovi nezáleží na ničem
• Běžný člověk má kolem sebe věci, čaroděj nemá nic, jenom svůj život
Samotné slovo „nagual“ označuje učitele nebo vůdce. Stává se jím muž nebo žena, kteří mají neobyčejnou energii.