Kdysi byl v každém národě, rodu, skupině, rase na naší planetě nějaký kněží. Zvaný třeba také čaroděj, šaman, mudrc, věštec, kouzelník. Někdy to byla žena. A v domorodých kmenech je tomu tak na naší planetě i nyní. Byl to člověk napojený na Vyšší síly, vidící a vědoucí.
Měl na starosti léčení lidí, poradní činnost, udržoval v kmeni nějaká duchovní nastavení, pravidla. Věštil budoucnost kmene a radil vůdci. Někdy byl i vládcem komunity, vedl ji.
Poslední dva tisíce let převzala tuhle roli násilně církev. Silou začala ovládat nejen domorodé kmeny a obyvatelstvo a převracet je na svoji víru. Vyvraždili desítky milionů vědem, jasnovidců, léčitelů, bylinkářek atd. Zkrátka ty vidíci, vědoucí a většinou nejvyspělejší duše i duše nejčistší = elitu kmenů, národů, rodů. Píšu o opravdové elitě, často se zpracovaným egem, dodržujíce nebeské zákony chování a jednání. Nešlo jim v prvé řadě o moc nad lidmi.
To, že císař Konstantin sjednotil spoust různých církví, sekt, náboženství do jedné římskokatolické církve je známá věc.  Aby pomocí „kněžích“ ovládl rebely a prostý lid. I bible byla mockrát přepsána, upravena, vymyšlena. Obzvlášť jednou italskou šlechtickou rodinou sloužící papeži. Některé obraty byly i nevědomě špatně přeloženy z aramejštiny. Kde některá slova mají více významů. Třeba aramejské slovo šema znamená: světlo, vzduch, jméno i ovzduší.  Ježíšovo: modlete se s mém/s  mým šema… Dá se to přeložit i jinak než „v mém jménu“. Aramejština má mnoho významu a tvoreb slovosledů, melodických uspořádání vět. Aramejské slovo rucha, hebrejsky ruach pak je překládáno jako Duch, ale znamená i ducha, vítr, vdech, vzduch.  A i Ježíš kázal, že dech spojuje s otcem, Bohem. A vzduch je stejně jako voda a další živly přenosovým nosičem informací, energie že. A my víme, že každý nádech nás spojuje s Bohem a Vyššími silami. Když přestaneme dýchat, zemřeme velmi rychle. A ano, existují určité jogínské techniky, které výcvikem umožní zadržet dech třeba i na 3 hodiny a vyživovat tělo v jiném režimu fungování čaker a meridiánů pránou. Nebo přepnutí na vnitřní chod. Tak jako lze přejít na výživu těla pránou a nejíst a nepít jako asi 50 000 lidí na naší planetě v současnosti. Je k tomu mít třeba nějaký základ z minulých životů a tělo se buď samo po určitém výcviku přizpůsobí nebo výcvikem mistra je pránikovi ukázána soustava cvičení na roztočení určitých čaker, center v těle a výživu těla pránou, sluneční, vesmírnou energii.
99% oveček farářů různých náboženství a sekt, jen opakuje co jim kdy bylo v kostele řečeno a co je v bibli je pro ně svaté. Vůbec si ve své hlavě nepřipustí, že jsou programováni k poslušnosti, a že by ty jejich autority mohly lhát nebo nevědomě je uvádět v omyl. Protože i oni byli naprogramování, aby tvrdili ty správné názory, které předtím někdo schválil. Jak může přednášet někdo Boží slovo, když je nečistou nádobou, která kryje spoustu zvrhlostí církve? Od pedofilie, nedodržování celibátu v hetero i homosexuálních spojeních, krytí satanských rituálů a zakrývání pravdy o fungování světa.:) No, jen vsuvka.:)
Včera jsme trochu víc zkoumali i ty vysoké čepice, koruny, které měli králové, vůdcové, faraoni a i papežové na hlavách. Někdy zakrývaly prodlouženou lebku, ale často i různé antény, rohy na jejich hlavách, které jim zesilovaly spojení nahoru. A ta čepice někdy měla i nějaký přistroj v sobě.:)
Zkrátka, většinou nic není takové, jak vidíme na první pohled. Někdy ani na tne třetí.:)