Ramana Maharší: „sedět v tichu, vedle osvíceného mudrce, který na vás v mlčení působí svou vnitřní silou a vysílá ji kolem sebe všem, vám dá mnohem víc než různé přednášky, čtení. Někteří lidé naslouchají vyřčeným moudrům, ale pak ve svém životě nic nezmění. Kdežto vydrží-li sedět vedle mudrce v mlčení, vždy si nějakou transformaci odnesou.“

PŘEBÝVAT JAKO JÁ – život a základní učení Ramana Maharšiho