Ramana Maharši byl velký mudrc, učitel. V 16ti letech zažil stav Osvícení a Božská síla ho hnala až do jeskyně, kde dlouhé roky meditoval. Tvrdil, že než lidem přednášet, daleko účinnější bude, když na ně bude působit ve stavu Já. V tichu, bez těla, mysli a ega a jako ryzí vědomí. Svým zářením a vibracemi.
Říkal, že přednáška od mudrce může inspirovat, povznést a popostrčit na cestě, ale teprve praxe lidi posunuje. Proto nemluvil a učil v mlčení.
Dá se s ním spojit v jeho astrálním těle. Tak jako si lidé mohou přivolat Krista, Marii, Archanděly a další.
Maharšiho život a metody hodně studovali a praktikovali třeba Eduard Tomáš, Jiří Vacek a mnozí další.
Hezky film o jeho životě má Tarak na svém webu.
https://www.tarak.cz/dznanin-tichy-mudrc-od-arunacaly/
https://www.tarak.cz/prebyvat-jako-ja-zivot-a-zakladni-uceni-ramana-maharsiho/