Osvícený Fráňa Drtikol by možná řekl: Psaní, je jako sraní.:) Vykopni to, nelpi na tom. Odhod vše.

Psaní textů mne bavilo a baví. Někdo tvoří psaním, jiný kreslí, další zpívá…Neřeším stylistiku, pravopis, znění. Snažím se dát do text sebe a napojit je do více úrovní. Někdy se to i podaří.:) A všdy je třeba nelpět a odolat bobtnání ega. Ukládám si do textů myšlenky a vzpomínky, které bych často i zapomněl – pro pozdější popracování s nimi. Každým prožitkem se mění mé paradigma. O spoustě zážitků, informacích mi není dovoleno psát, nebo by to mohlo něco zkazit, někoho ohrozit. A u řady textů, které jsem psal v „napojení“ ani nevím co jsem psal.:) Nebo to zapomínám.:) Jak se dostávám do meditačních stavů, vypadávají mi z hlavy vzpomínky na nepodstatné věci.:) A to docela kvituji, protože už takhle mám přijímač přehlcený.:) Informace co přijáme, nevytváří náš mozek. V těle máme pouze přijímač a ten stahuje informace z různých kanálů.Když jsem si představil uvnitř lebky přijímač a „vypnul“ jsem ho, ať chvíli nevytváří myšlenky, mysl se zastavila snadněji. Na zastavení mysli pomáhá i rozzářit duchovní srdce a přenést vědomí tam nebo zároveň i do břicha.

Je krásně vidět,  že přibývá lidí, kteří se dotkli, prožili spojení s Bohem, Stvořitelem,  s Jednotou, Zdrojem, či jak tuhle stvořitelskou supervědomou energii nazývají. Dost z nich to zažilo s pomocí urychlovače – psychedleik, na pobytu ve tmě, během půstu atd. A že přibývá duchovních hledačů, kteří pracují na opakování a zesilování tohohle spojení. Spíše napojení na zdroj tohohle všehomíra.

Kdo Boha – Zdroj prociťuje každým nádechem. Kdo Boha zesiluje každou vteřinou zesilováním jeho Světla ve svém duchovním srdci. Kdo začne milovat úplně všechny a nejvíce své nepřátele a tím je obrací do Světla. Úplně všichni jsme v mnoha inkarnacích šli i v temnotě a většina odpojených lidí hledá Světlo i dnes. Proto je nezbytné v této těžké době rozsvítit sebe a svým Světlem pomáhát lidem kolem sebe. Velcí světci a jogíni, i prostí lidé jdoucí v Bohu,  neutralizují svou září temnotu. Čím více světla do své tělesné nádoby vyprošujeme svými skutky, tím blíže jsme Osvícení a silnějšímu proudění do nás a v nás. Co nahoře, to dole, co v nás, to i venku.  Tak jak je mnoho stupňů Osvícení, tak je i mnoho cest k němu. A čeká na úplně každého z nás jednou. I když to nestihne většina v inkarnaci této, poctivým žitím budou příští inkarnaci startovat z výrazně vědomější pozice.
I sebevíc šťastnější partnerský život, milujcí rodina, materiální hojnost a intelektuální přesahy člověka štastněho neudělají. Jeidně najití, prožití Boha a zesilování spojení s ním, dělá člověka komplexním a šťatsným. Není třeba zbavovat se majetku, ale je třeba na něm nelpět. A Bohu odvevzdat vnitřně úplně vše. Pak člověk zažívá blaženost, ať se mu děje cokoliv. Vlastní, ale nelpí. Miluje partnera, ale nevlasntí ho a tudíž nemá na koho žárlit. Vše odevzdal Bohu. Zodpovídá za své činy a skutky, vše se mu načítá do jeho karmického počítadla. Bohu odevzdal všehcny raodsti i starosti. ˇUspěchy i trápení. To ho naplňuje takovou Silou Ducha, že absolutně nic ho ve službě Světlu nemůže položit. Zesilující spojení se supersilou ho vede cestou Světla a do pokory, trpělivosti a soucitu. Kéž bych byl větší praktik na této cestě i v této inkarnaci.:)