Je kouzelné sledovat kolik přírodních národů o sobě tvrdí, že byli první lidé – vyvolení – prvorozený národ a jinak nazvané. Tvrdí:)  to i Kogi, které sem vozí a pro které žádají pomoc.

 Říkají to o sobě původní obyvatelé Austrálie i několik národů na Sibiři. Třeba Tunguzové – Evenkové. Výborně o nich píše Pavlína Brzáková. Statečná to žena, která v mládí na Sibiři zažila mnohé. Část z toho sepsala ve svých knihách. Hodně zápaďanů jezdí do Egypta, Amazonie, Tibetu, Indie, ale..Sibiř skrývá podle mého daleko více… pod vrstvou nánosů zeminy, lesů. Je to obrovské území, které bylo centrem několika velmi vyspělých civilizací. Nejvyspělejší civilizací na této planetě rozhodně nebyl Atlantida. Ani v nejsvětlejších letech své takřka 100 000 let trvající historie. Byla jen slabým odvarem pokročilejších civilizací, které na Zemi byly. Třeba tzv. Tvůrci, kteří léčili přáním, modlitbou. Během vteřin dokázali oživit mrtvé a měnit realitu. Ovládali světy andělů i démonů… Jejich hierarchie a zvládnuty měli i živly. Nepotřebovali chrámy, krystaly, pomůcky jako ti kněží v Atlantidě. Byli napojení na Boha – Zdroj a díky tomu léčili a měnili.
Na Sibiři je pod zemí spousta různých informačních databank, na které se dá na tom místě napojit a čerpat moudrost z těchto studnicí vědomí a vědění – různých civilizací. Dají se tam do těla na místě stáhnout různé databanky, energie, iniciace. Jsou tam místa, kde je daleko snadnější napojit se na Zdroj a Stvořitele. I proto je tam díky těmto docela čistým líniím pořád největší koncentrace silných šamanů, léčitelů, jasnovidců, bylinkářek – i těch skrytých na samotách v lese a u lesa. A hlavně, je to tam daleko čistější než šamanismus  amazonský a kdo hledá psychedelický rej a zážitek, tam ho dostane také. A bez sexuálního obtěžování a napojení potrubím.
Znám několik bývalých sibiřských chaptajů inkarnovaných aktuálně v ČR. Chaptaj je sibiřský čaroděj léčící a tvořící bez bubnu a propriet, za pomoci duchů. Někdy ten buben má, ale jen jako doplněk. Má i svůj talisman a spousty ochránců z říše duchů. Šaman je tam léčitel schopnostmi o patro níž. Tím, že tyhle linie, rody tam stále fungují ( i když je politici velmi výrazně posledních 100 let vyvražďovali a ty národy tam mocně zdecimoval alkohol ) dá se na ty linie stále napojit a fungovat s nimi. Největší linií na planetě je aktuálně tibetská Karma Kagju. Tam jsou spousty tisíc duší v tělech i bez těl a umístěné aktuálně na spoustě planet. Ale, jak říkal včera jeden přítel z linie K.K:: duší je tam sice mnoho a linie jim podá pomocnou ruku  a ochranu, ale většina těch duší to fláká a pořádně se se bou nepracuje, proto nerealizuje a tuhle příležitost promarní i spousty inkarnací. Jsem v jedné sibiřské linii i v K.K. a ta sibiřská je rozhodně čistší a s hezčí energií. Ale je menší do počtu duší a bytostí. Ale všechno má své ale…:)