Přišla mi asi 15x pozvánka na hromadnou meditaci. Tentokrát pro změnu nějaký peruánský šaman. A prý je třeba vstávat ve 4 ráno.:)
Tradičně jsem se neúčastnil tohoto hromadného odevzdávání energie v meditaci, kterou většinou do svých zásobníků odchytají nehezké bytosti a temní šamani a mágové na své soukromé zájmy. Oblast do které energie směřuje je navíc bezčasová, mimo čas, takže je stejně účinné meditovat teď, zítra, před rokem nebo za tisíc let. V prostoru mimo čas se vše sbíhá do určeného bodu – místa. Ale…když nějací vykukové naplánují přes své loutky odevzdávání v určitý čas, snadněji se jim to režíruje a energii krade. Když oni sami v tělech jsou omezeni a inkarnací umístěni na této a jiných planetách. A čím více pozvánek na takovou hromadnou meditaci chodí, tím více černých mág, šamanů a dravců jemnohmotných jde do akce pak nachystáno. Koukali jsme pak ještě odpoledne, nezávisle na sobě více lidí – a ty bytosti, lidé tam stále plnili potrubím, přípojkami své egregory. I lidé dobří, kteří pořádají meditace pro stovky, tisíce lidí – na ochrano toho či onoho, nemají šanci ten prostor ochránit a energii z meditace udržet pro původní účel. Protože se v té oblasti shromáždí spousta bytostí. Čím monstróznější meditace propagovaná delší dobu předem a šířená hromadně, tím více temných si tam na tu energii čeká.
Meditace je o zastavení vířící mysli. A postupně se promeditovat dál. Do hlubších úrovní, stavů. Ještě jsem neslyšel, že by se někdo pokročilý vypracoval posloucháním řízené meditace. To, že se někomu začalo více dařit, zlepšovat zdraví, jak začal konečně aspoň trochu něco dělat,  je fajn, ale mohl být už mnohem dál.
Lidé bděte.:) To  uprostřed hrudi slouží k přemýšlení, nacítění. Zaráží mne, kolik ezoteriků i po 30 letech na cestě tohle nevnímá, nevidí. Ale nerad někoho připravuji o iluze.