Ve svých textech jsem často zmiňoval, že naše duše umístěná v oblasti brzlíku, spouští naše biorobotické tělo ( z bio materiálů a ne z třeba odolnější slitiny kovů – jak je tomu u některých bytostí na jiných planetách) – schránku – vozítko. A že žijeme ve světě holografické projekce, iluze, v hodně pokročilém stupni virtuální reality. Pokročilé tedy jen k uchopení naší omezené mysli. Od dětství potlačované. Různé duchovní linie, školy říkají: žijeme v máje, přeludu, ve světě iluzí, kdy náš svět a těla neexistují a existuje jen čiré vědomí, energie.
Pokud by se dítě narodilo velmi vědomým rodičům a bylo vychováváno na izolovaném ostrově, v uzavřené komunitě: vidoucích, vědoucích… zcela odstřiženo od vězení a dogmat co žijeme my v době jedové, ozařovací a jako ovečky farma byznysu a programování médií: od mala bylo učeno správnému dechu, technikám na dlouhověkost, jedlo a  pilo jen zdravě, učili ho afirmace a programování mysli a techniky jogínů a zasvěcenců, nebyl by problém dožívat se stovek let. Tak jako to bylo kdysi běžné.
Po určité době výcviku a pomocí zasvěcených technik se člověk dokáže napojit na své vnitřní obrazovky, ovladače těla. Dokáže začít používat mozek ne na 5-10%, ale na vyšší desítky %. Aktivovat si své světelné tělo a další těla jemnohmotná. Pak dokáže doslova zázraky a telepatie, telekineze a levitace jsou jen nižšími stupni z nich.
Spousta z vás má za sebou nějaké šamanské rituály, požití psychedelik, kdy se v těle, mozku rozsvítí nepoužívané oblasti, části – někomu se doslova rozsvítí v hlavě žárovka. Tělo používá těch pár minut, hodin části mozku a těla které má zakrnělé a nevyužívané – spící. Otevřou se možnosti, doteď nepoužívané. Dokáže se napojit na své Vyšší Já a tzv. „vesmírný internet“, dokáže si v paměti duše vyvolat dávné vzpomínky, minulé životy a řadu dalších možností – mu zatím zavřených.
Výzkumníci v CERNu už začínají zveřejňovat, že svět, ve kterém žijeme je simulací, projekcí, programem, ve smyslu kvantového prostoru. Armády velmocí už mají přístroje, které člověka vytáhnou do astrálu – v jeho astrálním těle, z těla fyzického. Není však v zájmu vládců, kteří aktuálně ovládají tuhle planetu, aby se astrální cestování mohl dovolit kde kdo nebo dokonce masy. Protože by lidé snadněji zjistili skutečnou pravdu a nenechali by ze sebe dělat stádo odpojených oveček.
Setkávám se s tím, že čím má člověk více akademických titulů, tím více je uzavřen v dogmatu: že vše v učebnicích, encyklopediích je pravda, Bůh neexistuje, astrální cestování je výmysl, jiná než západní medicína je podřadná a fake. 
No, vzdělaný nerovná se moudrý. A k moudrosti se musí dozrát. Vše přijde ve správný čas.