Během pobytu ve tmě se většině lidí ukáže něco z toho světla co mají v sobě. I proto se tam také chodí. Jogíni a lámové pak ve tmě vidí, prožijí zářivé světlo, které je v okamžiku smrti bránou k vysvobození. Někdo má v úplné tmě pološero, někdo vidí obrysově, pokročilí jsou v zářivém světle. Jednomu kamarádovi se v maringotce ve tmě objevil Kristus a huboval mu, že v něho málo věří. A že jeho víra a důvěra v něj musí vzrůst v tu absolutní, pokud chce dostat to, co chce dostat a už dostal část z toho.:) Tímto ho zdravím až to bude číst.:)
Někomu začne problikávat 3. oko. Jinému se otevře vidění energií, bytostí kolem. Někdo poprvé za svůj život uvidí své vnitřní světlo. A jiný zase světelná vlákna ve vajíčku – auře. Někdo to světlo vidí šikmo nad hlavou. Někdo vidí bytosti kolem sebe jako světelné koule, jiný v obrysovém, krystalickém těle, pokročilejší a vizuálně zdatnější pak bytosti vidí v plné ostrosti. Jak říkala jedna jasnovidka v Brně: já už nemůžu řídit auto, protože nevím jestli mi přes cestu jde duch nebo živý člověk – vidím je stejně.
Pobyt ve tmě je otvírač světů světelných. Proto s ní pracují šamani, lámové, jogíni.
Někomu se ve tmě otevře vidění za hodinu, tři, jinému za týden.. Někomu třeba až 30. den. Ale za mne se otevře všem – jen za různou dobu.
V rozšířeném vědomí se mění i prostor. Já třeba mívám kolem sebe katedrálu, jeskyni. Mizí strop, někdo vidí hvězdy. Jeskyně se však projektuje více lidem. Provedl jsem pobytem ve tmě přes 300 odvážných hledačů Ducha nebo jen těch co si přijeli odpočinout. Některé opakovaně. Kdo se ke mě má dostat, toho pošle jeho Vyšší já aniž by to vnímal.
Mím úkolem je jen ochránit je z venku v astrálu, aby v prostoru vevnitř nic nerušilo a vše co je vevnitř bylo jejich. Každý, i když o tom neví má ve tmě své průvodce, ochránce, anděly strážné, někdo duše k řešení inkarnačních zápletek. Kdy mu to jede na jiné úrovni vnímání a někdy o tom neví.
I místní přírodní bytosti jsou zvědavé a nakukují, kdo je u nás doma tentokrát.:) Běžní lidé vidí na louce 3 maringotky na pobyt ve tmě. Citliví a senzitivní pak jiné světy a na louce stojící léčebné centrum, které jsme s mými druhy stvořili a propletenec světů léčivých a spousty bytostí, ochránců na silovém, magickém místě-. na místě Síly. Na které jsem byl poslán, převelen a nejsem tady náhodou.:) Kromě pomoci lidem se starám i o úkoly jiné tady v astrálu. Lidé otevření tady zažili různé zážitky. Bytosti je vzaly do podzemí, k prameni, do jiných světů. A víly tančit na louku, skřítci k pokladům svým. Někdo si celé dny ve tmě povídal telepaticky s nějakými bytostmi. A třeba se dozvěděl osud svůj a svých blízkých pro tohle své tělo. Nebo uviděl kde a s kým bude žít za pár let.
Sám sem zvědavý jak dlouho budu dělat průvodce ke Světlu v sobě a do jiných světů tady. Už mi nabízeli jiné úkoly, mise, ale já už jsem tady zakořenil a nerad cestuju.:) Nejsem typický ezoterik, co by chodil v ezo oblečení, ověšen 12 ti korálky na rukách a kamínky na šňůrkách, s nápisem vegan nebo sluníčkem na tričku a po těle počmárán vytetovanými symboly ÓM, aby lidi i na nákupu věděli, že sem ezouš-ledoborec.:). Nejsem ani ten ezo úleťák, který lítá a zázemí ve hmotě mu nefunguje. Někdy si v žertu říkám: Ty jsi dopadl Miro.:) V jiné realitě, ale zároveň tady a teď v časoprostoru bezčasovosti – kdy se děje vše najednou…jsi super čaroděj Tvůrce a oživuješ mrtvé, v jiné láma, v dalších veleknězi na několika planetách, v jiném čtyřmetrový faraon, a šaman a velitel světelné flotily honící temné a reptíky a astrální válečník a to a to a to bez ohledu na ego a šarm a a charizma a hloupost svou a Božskost jurodivých.:) Vždyť je to jedno. .dobré je to, ale ke stažení informací, iniciací a klíčů pro ulehčení života a třeba k odstranění nějakých omezení, strachů, bloků, traumat. …a jako Mira – blbeček pro oči faraona,:) tady uklízíš po lidech záchody, vaříš a umíváš nádobí a sloužíš jim a tohle Tě nikdy nebavilo v tomto životě…a před pár lety, kdyby Ti někdo řekl, že to budeš dělat, dobrovolně, i když jsi materiálně zajištěný a máš na výběr, nevěřil bych.:) Ale musím říct, že tohle je práce – poslání, která mne v tomto životě nejvíce naplňuje. A nepíšu to, abych získal nějaké klienty, těch mám dost a jak mi říkali několikrát z Vrchu – o Tebe bude vždy materiálně postaráno, peníze neřeš. Tož zase jedna slátanina, jak mi naběhla do mysli.:) Zkusil jsem nahrát do tohoto textu trochu zářivého světla ze tmy a místní esence silového místa. Tak jsem zvědavej jestli to funguje přes pocity a třetí oko nějakému hledači pravdy na duchovní cestě, který také touží najít pravdu o fungování světů Stvořitelem stvořených k žití a bytí.:)
Zkopíruji sem ještě mé oblíbené úvahy geniálního čaroděje Carlose Castanedy – pro všechny hledače pravdy v sobě, kolem, ve Vesmíru a jeho fungování:
Stát se bojovníkem na této cestě, znamená odhodit všechny dosud známé vědomosti, dát svému životu pevný cíl, osvojit si přísnou disciplínu a spoustu dalších zvyků, které udělají jeho život silným a neotřesitelným. Stát se bojovníkem je totální přeměna bytosti, nic není pevné, nic nezůstane stejné… Bojovník nemá co by ztratil, jeho činy jsou dokonalé, ne…má slabosti, nic ho nevyvede z míry, vždy dosáhne cíle. Mezi ním a běžnými lidmi je nepředstavitelná propast, a přesto ho lidé nikdy neodhalí. Konečným cílem bojovníků je dosáhnout absolutního vědomí, poznat všechny možnosti vnímání a dosáhnout svobody.
• To co běžně pokládáme za skutečné, tomu se čarodějové smějí
• To co nazýváme jistotou, to pro čaroděje nemá žádný význam
• Smrt pro nás znamená konec existence, pro čaroděje je výzvou, pomocnicí a jistotou
• Situace kterých se bojíme, čaroděj vyhledává
• Pro čaroděje je sen stejnou skutečností jako denní svět
• Kariéra a životní pouť důležitá pro běžného člověka, je pro čaroděje zbytečností a přítěží
• Běžný člověk usiluje o zviditelnění, čaroděj dbá na to, aby zůstal nepoznán
• Pro čaroděje existuje svět jenom proto, že jej vnímá; zmizí-li vnímání, zmizí i svět
• Běžný člověk je závislý na nezmarech jeho mysli, čaroděj ovládá mysl i vědomí
• Běžný člověk si myslí, že svět je neměnný a skutečný, čaroděj v mžiku změní vnímání a tím i celý svět
• Nepříjemnosti a slabosti jsou pro člověka utrpením, pro čaroděje výzvou
•Čaroděj se směje sám sobě, to běžný člověk pokládá za urážku
•Člověku záleží na věcech a lidech, čarodějovi nezáleží na ničem
• Běžný člověk má kolem sebe věci, čaroděj nemá nic, jenom svůj život
Samotné slovo „nagual“ označuje učitele nebo vůdce. Stává se jím muž nebo žena, kteří mají neobyčejnou energii.