S čím se dá pracovat během pobytu ve tmě. A nejen ve tmě.:)

Popíšu to zevrubně, nedetailně, opatrně, náznaky – kdo má co dostat a chce to dostat, jde tomu naproti.:)
V ústraní, kde máte klid na to, dostat se hluboko dovnitř sebe, se dá udělat mnoho. Jít k Bohu, stát se Bohem. Tou všetvořící, všudepřítomou, všeobsahující a nejvyšší silou, energií, stavem, Bytím.  Být vše, vším a ve všem. Být v jednotě a Jednotou. Prozřít nad dualitou do Jednoty.
Vyprosit si iniciaci, aktivaci, oživení svého, vědomého kontaktu se svou vlastní duší. Která řídí tělo, ve kterém právě v této inkarnaci jste.
Pak, když je dovoleno, vyprosit si znovu-napojení, na svou duchovní linii. Ta dokáže člověka vést, učit, chránit. K tomu se dělají různé aktivace, iniciace. Staví se stavby v páteřním kanálu osvícenými mistry na zesílení spojení a vyčištění karmických bloků v sušumně ….
Alfa a omega cesty k Osvícení je vyčištění páteřního kanálu – sušumny. Od různých karmických bloků v něm až po přesuny Vědomí v něm. Naučit se přesunout své Vědomí ( nejsme mysl ani mozek ani myšlenky, ani tělo, jen ryzí, čisté Vědomí a žití stavu Já Jsem ).
Přesouvat své Vědomí uvnitř sebe tak hluboce a jemně, že najdeme uvnitř své hrudi vnitřní dech. Ten aktivovat, ovládnout, rozpustit, po-výšit. Otevřít vidění, třetí oko, až po jasnovidnost.
Rozzářit své duchovní srdce na pravé straně hrudi. Kdy později je rozšířeno v celé hrudi, středu. A je velké, obrovské.
Podobně jako, když se praktikuje jedna ze šesti tajných nauk Naropy – Tummo – vnitřní oheň, kdy si praktikující koncentrací zafixuje, červené, duté tělo a ty tři kanály v těle. Hlavně ten centrální – mateřský – sušumnu, kdy jako strom má svůj centrální kořen, kmen, tak i lidé mají ten hlavní kmen v těle. Alfa a omega- zase. Za pomocí božstev, ochránkyně nauky atd.
 Pročistit kundalini šakti sušumnu natolik, že se otevře vodotrysk energie Božské kundalini Vědomí korunou. Šréé, Hííík, trpělivě, vytrvale, odvážně.
Vytvořit vytažením Světla ze sebe – bindu nad hlavou. Dotovat to Světlo neustále ze sebe. A pro sebe.  V mlčení je síla duchovních mistrů.
Do duchovního srdce i do páteřního kanálu, lze si lecos od vyšších bytostí vyprosit: přijdete na to, co vše je možné a od koho všeho je co možné. Od Krista po různé další mistry.
Srdce Ježíšovo,
k soucitu stvořeno…
Dají se vyprosit všemožné „berličky“, které posilují senzitivitu tělesného stroje a možnost cestovat do světů duchovních, astrálních, nebeských a jiných. Astrálně, mentálně, duší i různými nově stvořenými světelnými těly.
Podpůrné jemnohmotné koruny na naši korunní čakru stvořit, propojit, symbióza.  Antény, ty šamanské vypadající jako paroží atd., to co zesiluje vysílače a přijímače senzitivity. Kdy vyčištěný páteřní kanál aktivuje různé vnitřní obrazovky, ovladače těla, a všelijaké dary a schopnosti. Kdy mistři nejvyšší pak všechny tyhle dary odhazují a jdou vstříc nejvyššímu trvalému Osvícení. Teprve po smrti fyzického těla se však Osvícený mistr definitivně rozhoduje zda ukončí kolečko inkarnací nebo v nejvyšším soucitu zase dobrovolně vstoupí do dalšího těla na nějaké planetě. V nadhledu realizovaného mistra ve světelném těle, se snadno v dobrotivosti a soucitu zase vleze do nějakého hmotného těla. A pak trvá zase cesta nahoru. I když mistři, se rodí bez anamnézy ( nebo rychleji akcelerují a procitnou na své duchovní cestě  ) na různá planetární „bojiště“.
Čarodějové, chaptajové, šamani pak mají na svém astrálním těle různá udělátka, přístroje na cestování, vidění, maskování, přesuny.
Nejen ve tmě se dají vyprosit různé další dary a možnosti, kterými se dá pomáhat lidem. Vstup do Akáši. Od částečného až po plný vstup do všech částí Akáši. To je třeba vyprosit, vyčekat a hlavně: osvědčit se. Kdy po zneužití informací z Akáši dochází k omezení, zavření vstupu.
Ve Vesmíru je mnoho dalších vědomostních strojů, stroječků, berliček.  Od různých informačních databank, po různé studnice moudrosti, galaktické portály, je toho mnoho.
A pak, různé sarkofágy na cestování, léčení, iniciace, transformace.
Lze si vyprosit i křesty. Ohněm, vodou a ten nejvyšší: Duchem Svatým. K přetransformaci těla, těl.
A třeba i možnost vstupovat do roviny příčin a následků, kam vstupují mistři léčitelé. Tam kde vše vzniká a zaniká. Ze skutků a činů až po jejich karmické následky. Mistři tam dokáží lecos pro pacienty vyčistit, vymazat, vyprosit a během krátké chvíle je třeba karmická smyčka pacientky tam změněna, že se zvedá z vozíčku a po dvaceti letech zase dokáže chodit.
Vyprosit si svého duchovního učitele. Opravdového, který vás povede více inkarnací a propojíte se na více inkarnaci. Kdy se iniciačně spojíte, vloží do vás…, napojí vás na svou duchovní linii a to vám dodá sílu, energii, ochranu, vedení, učení atd.
Je to něco úplně jiného, než se dělá na ezo seminářích, kde jede šup sem, šup tam, Zaplať a další. A dej si dalších 28 seminářů.:) A pak, hlavě jednou pro-ZŘI.
 Až si tě mistr vybere, TY vybírej srdcem. Ať jde hlavně ve Světle a TY jdi VŽDY ve SVĚTLE. Protože i ty nejvyšší schopnosti jsou k ničemu, když pácháš karmické prohřešky a budeš se muset vrátit do ještě horších podmínek v dalším vtělení. Žádná moc, peníz, materiálno ti nestojí za to, aby jsi padl karmicky ještě níž.
Jsem teprve na začátků mé duchovní cesty, nějaké informace však už mám. Držím všem palce, na jejich cestě k Bohu. Jdu teď už více v ústraní a chci ještě více do ústraní. Jen na to najít sílu. a překonat lenost.  Totalita a cenzura, chudoba a kriminalita v naší zemi narůstá. Doba je nehezká a bude to ještě  horší.  Hnus jeden fialovej fialův pandemickej covidovej totalitní začíná.:) Vše se však dá překonat silou Ducha a duchovní praxí a úsilím.
Nepromarni už ani den a začni se vytrvale věnovat duchovní praxi. I půl hodiny denně, vytrvale, vede k posunu a pozdějšímu cíli.  Udělej maximum pro své pro-zření a vystup z ovládaného stáda nevědomých. Zři a prozři.
Informace si ověřuj svým srdcem a intuicí. Nevěř cenzuře a lžím, propagandě.  Otevři v sobě vesmírný internet a vidění. A hlavně své srdce.
Žij v pravdě a drž pravdu. Pomáhej slabším. Soucitně a pokorně. To čistí karmu. Bůh ochraňuje ty co jdou ve Světle. Vždy a všude. Na všech planetách a ve všech dimenzích. Kdo ublíží Světci, tomu karma zrychleně vše vrací.  Protože ti co žijí Boha, jsou chráněni Duchem Svatým.
Lidé jsou vyděšení, když přichází o svůj blahobyt, komfortní zónu, ale… pořád v naší zemi žijeme v obrovském blahobytu a oproti honům na vědomce a čarodějnice, nikoho neupalují a nepohřbívají za živa. Hrozí jen vězení, chudoba.  Nesmrtelnou duši napojenou na Boha nejde zotročit. Tělo, lidské tělo, máme jen na chvíli, propůjčené z darů Matky Země. Otec Nebe, nám dává Ducha.
Jsme Božští válečníci na stezce k Bohu.  Nikdo nám nemůže vzít to Božské v nás.
V době budoucí, budu soucitně sledovat co se lidem děje z ústraní. Slibuji, že v sobě rozsvítím Světlo co nejvíce, abych Světlem prosvětloval co nejvíce temnoty kolem. Víc udělat nejde.  Větší pomoc než tohle neexistuje.  Věřím, že ponížím své ego a navýším svou pokoru. Ještě nějaký čas vydržím tady v domě u lesa, než se přestěhuji do nějaké duchovní komunity. V dobách co nás čekají, bude návrat k více-generační rodině, skupině přátel či komunitě – výrazně jednoduší k žití. Z hlediska svobody, bezpečnosti, obživy, sdílení věcí, komfortu žití a Bytí.  Vakcínou už odpojili větší část populace, aspoň část lidí však může žít vědomě a napojeně na Boha, Zdroj.
Teď máme ještě pár měsíců, kdy se dá letadlem vycestovat snadněji na dovolenou do dalekých krajin a ovlažit své tělo v oceánu. Pak bude zlatý i Jadran a lidé budu objevovat naše rybníky a přehrady.
Bude to krásná doba, když si ji stvoříme. Co tvoříme, to žijeme.  Lidský stroj, naše tělíčko, je brána k žití v absolutní blaženosti a euforii.
Kdo si trvale uvědomuje a žije Vědomí Já Jsem, ten je osvobozen  stále.
Zastav svou mysl a prosviť vnitřní prázdnotu ve svém nitru.
Pak už nemusíš nikam cestovat, pže vše máš v sobě a objevil jsi svůj Svatý grál… uvnitř sebe Boha.
Probuď se ze spánku, hypnózy Osvícením do skutečné reality  a už.. nebudeš nic hledat a chtít, protože už vše máš a nikdy Ti nic nechybělo. Jsi celistvý, úplný.
Zři, pro-ZŘI, buď zřec a žrec žijící v plnosti.
Vše vede, řídí a koná Vůle Boží.
Míra