S čím se dá pracovat během pobytu ve tmě. A nejen ve tmě.:)

Popíšu to zevrubně, nedetailně, opatrně, náznaky – kdo má co dostat a chce to dostat, jde tomu naproti.:)
V ústraní, kde máte klid na to, dostat se hluboko dovnitř sebe, se dá udělat mnoho. Jít k Bohu, stát se Bohem. Tou všetvořící, všudepřítomou, všeobsahující a nejvyšší silou, energií, stavem, Bytím.  Být vše, vším a ve všem. Být v jednotě a Jednotou. Prozřít nad dualitou do Jednoty.
Vyprosit si iniciaci, aktivaci, oživení svého, vědomého kontaktu se svou vlastní duší. Která řídí tělo, ve kterém právě v této inkarnaci jste.
Pak, když je dovoleno, vyprosit si znovu-napojení, na svou duchovní linii. Ta dokáže člověka vést, učit, chránit. K tomu se dělají různé aktivace, iniciace. Staví se stavby v páteřním kanálu osvícenými mistry na zesílení spojení a vyčištění karmických bloků v sušumně ….
Alfa a omega cesty k Osvícení je vyčištění páteřního kanálu – sušumny. Od různých karmických bloků v něm až po přesuny Vědomí v něm. Naučit se přesunout své Vědomí ( nejsme mysl ani mozek ani myšlenky, ani tělo, jen ryzí, čisté Vědomí a žití stavu Já Jsem ).
Přesouvat své Vědomí uvnitř sebe tak hluboce a jemně, že najdeme uvnitř své hrudi vnitřní dech. Ten aktivovat, ovládnout, rozpustit, po-výšit. Otevřít vidění, třetí oko, až po jasnovidnost.
Rozzářit své duchovní srdce na pravé straně hrudi. Kdy později je rozšířeno v celé hrudi, středu. A je velké, obrovské.
Podobně jako, když se praktikuje jedna ze šesti tajných nauk Naropy – Tummo – vnitřní oheň, kdy si praktikující koncentrací zafixuje, červené, duté tělo a ty tři kanály v těle. Hlavně ten centrální – mateřský – sušumnu, kdy jako strom má svůj centrální kořen, kmen, tak i lidé mají ten hlavní kmen v těle. Alfa a omega- zase. Za pomocí božstev, ochránkyně nauky atd.
 Pročistit kundalini šakti sušumnu natolik, že se otevře vodotrysk energie Božské kundalini Vědomí korunou. Šréé, Hííík, trpělivě, vytrvale, odvážně.
Vytvořit vytažením Světla ze sebe – bindu nad hlavou. Dotovat to Světlo neustále ze sebe. A pro sebe.  V mlčení je síla duchovních mistrů.
Do duchovního srdce i do páteřního kanálu, lze si lecos od vyšších bytostí vyprosit: přijdete na to, co vše je možné a od koho všeho je co možné. Od Krista po různé další mistry.
Srdce Ježíšovo,
k soucitu stvořeno…
Dají se vyprosit všemožné „berličky“, které posilují senzitivitu tělesného stroje a možnost cestovat do světů duchovních, astrálních, nebeských a jiných. Astrálně, mentálně, duší i různými nově stvořenými světelnými těly.
Podpůrné jemnohmotné koruny na naši korunní čakru stvořit, propojit, symbióza.  Antény, ty šamanské vypadající jako paroží atd., to co zesiluje vysílače a přijímače senzitivity. Kdy vyčištěný páteřní kanál aktivuje různé vnitřní obrazovky, ovladače těla, a všelijaké dary a schopnosti. Kdy mistři nejvyšší pak všechny tyhle dary odhazují a jdou vstříc nejvyššímu trvalému Osvícení. Teprve po smrti fyzického těla se však Osvícený mistr definitivně rozhoduje zda ukončí kolečko inkarnací nebo v nejvyšším soucitu zase dobrovolně vstoupí do dalšího těla na nějaké planetě. V nadhledu realizovaného mistra ve světelném těle, se snadno v dobrotivosti a soucitu zase vleze do nějakého hmotného těla. A pak trvá zase cesta nahoru. I když mistři, se rodí bez anamnézy ( nebo rychleji akcelerují a procitnou na své duchovní cestě  ) na různá planetární „bojiště“.
Čarodějové, chaptajové, šamani pak mají na svém astrálním těle různá udělátka, přístroje na cestování, vidění, maskování, přesuny.
Nejen ve tmě se dají vyprosit různé další dary a možnosti, kterými se dá pomáhat lidem. Vstup do Akáši. Od částečného až po plný vstup do všech částí Akáši. To je třeba vyprosit, vyčekat a hlavně: osvědčit se. Kdy po zneužití informací z Akáši dochází k omezení, zavření vstupu.
Ve Vesmíru je mnoho dalších vědomostních strojů, stroječků, berliček.  Od různých informačních databank, po různé studnice moudrosti, galaktické portály, je toho mnoho.
A pak, různé sarkofágy na cestování, léčení, iniciace, transformace.
Lze si vyprosit i křesty. Ohněm, vodou a ten nejvyšší: Duchem Svatým. K přetransformaci těla, těl.
A třeba i možnost vstupovat do roviny příčin a následků, kam vstupují mistři léčitelé. Tam kde vše vzniká a zaniká. Ze skutků a činů až po jejich karmické následky. Mistři tam dokáží lecos pro pacienty vyčistit, vymazat, vyprosit a během krátké chvíle je třeba karmická smyčka pacientky tam změněna, že se zvedá z vozíčku a po dvaceti letech zase dokáže chodit.
Vyprosit si svého duchovního učitele. Opravdového, který vás povede více inkarnací a propojíte se na více inkarnaci. Kdy se iniciačně spojíte, vloží do vás…, napojí vás na svou duchovní linii a to vám dodá sílu, energii, ochranu, vedení, učení atd.
Je to něco úplně jiného, než se dělá na ezo seminářích, kde jede šup sem, šup tam, Zaplať a další. A dej si dalších 28 seminářů.:) A pak, hlavě jednou pro-ZŘI.
 Až si tě mistr vybere, TY vybírej srdcem. Ať jde hlavně ve Světle a TY jdi VŽDY ve SVĚTLE. Protože i ty nejvyšší schopnosti jsou k ničemu, když pácháš karmické prohřešky a budeš se muset vrátit do ještě horších podmínek v dalším vtělení. Žádná moc, peníz, materiálno ti nestojí za to, aby jsi padl karmicky ještě níž.
Držím všem palce, na jejich cestě k Bohu. Jdu teď už více v ústraní a chci ještě více do ústraní. Jen na to najít sílu.  Totalita a cenzura, chudoba a kriminalita v naší zemi narůstá. Doba je nehezká a bude to ještě  horší.  Hnus jeden fialovej pandemickej covidovej totalitní a pak ta řízená migrace muslimů do Evropy za lepším a digitální měna, identita, restart. Vše se však dá překonat silou Ducha a duchovní praxí a úsilím.
Nepromarni už ani den a začni se vytrvale věnovat duchovní praxi. I půl hodiny denně, vytrvale, vede k posunu a pozdějšímu cíli.  Udělej maximum pro své pro-zření a vystup z ovládaného stáda nevědomých. Zři a prozři.
Informace si ověřuj svým srdcem a intuicí. Nevěř cenzuře a lžím, propagandě.  Otevři v sobě vesmírný internet a vidění. A hlavně své srdce.
Žij v pravdě a drž pravdu. Pomáhej slabším. Soucitně a pokorně. To čistí karmu. Bůh ochraňuje ty co jdou ve Světle. Vždy a všude. Na všech planetách a ve všech dimenzích. Kdo ublíží Světci, tomu karma zrychleně vše vrací.  Protože ti co žijí Boha, jsou chráněni Duchem Svatým.
Lidé jsou vyděšení, když přichází o svůj blahobyt, komfortní zónu, ale… pořád v naší zemi žijeme v obrovském blahobytu a oproti honům na vědomce a čarodějnice, nikoho neupalují a nepohřbívají za živa. Hrozí jen vězení, chudoba.  Nesmrtelnou duši napojenou na Boha nejde zotročit. Tělo, lidské tělo, máme jen na chvíli, propůjčené z darů Matky Země. Otec Nebe, nám dává Ducha.
Jsme Božští válečníci na stezce k Bohu.  Nikdo nám nemůže vzít to Božské v nás.
Bude to krásná doba, když si ji stvoříme. Co tvoříme, to žijeme.  Lidský stroj, naše tělíčko, je brána k žití v absolutní blaženosti a euforii.
Kdo si trvale uvědomuje a žije Vědomí Já Jsem, ten je osvobozen  stále.
Zastav svou mysl a prosviť vnitřní prázdnotu ve svém nitru.
Pak už nemusíš nikam cestovat, protože vše máš v sobě a objevil jsi svůj Svatý grál… uvnitř sebe Boha.
Probuď se ze spánku, hypnózy Osvícením do skutečné reality  a už.. nebudeš nic hledat a chtít, protože už vše máš a nikdy Ti nic nechybělo. Jsi celistvý, úplný.
Zři, pro-ZŘI, buď zřec a žrec žijící v plnosti.
Vše vede, řídí a koná Vůle Boží. A ta je v nás. Jen ji žít na plno a zcela vědomě.