Je pro mne velkou vzácností, když u nás doma, během pobytu ve tmě, někdo zažije stav Osvícení.  Tu korunu duchovní cesty napříč inkarnacemi.  Stav,  je kterému  je třeba  mnoho úsilí a práce, v řadě vtělení a pak na konci tohle vše odhodit.  Když je člověk připraven, duchovně na sobě pracuje mnoho životů a přijede to dokončit na izolované, silové místo a ještě to v sobě koncentrované Světlo zesílí pobytem ve tmě.  Tohle je velká vzácnost a posvátná chvíle, když se někomu podaří realizovat nějaký stupínek Osvícení, Probuzení.

Není to běžné a podaří se to u nás jednomu člověku z několika stovek. Protože takřka každý, kdo k nám dnes přijíždí na pobyt ve tmě, si jede hlavně pro pomoc. Dobít energii a odpočinout si od lidí, starostí, obživy v tomhle nemocném světě. Nabrat síly na to, co všechno se bude dít na této planetě příští roky.