Při pobytu ve tmě, která funguje jako zesilovač senzitivity, se dokáží vnímaví lidé nacítit na různé energie, bytosti. Na své duchovní průvodce, ochránce, na své strážné anděly, kteří tam jsou často s nimi. Mohou zažít návštěvu svých předků, blízkých, setkání se svými dávnými učiteli, spřízněnými dušemi. A také návštěvu místních přírodních a duchovních bytostí. Které jsou často zvědavé, kdo je v tom léčebném centru tentokrát.:) Některé duše vzala místní hlavní víla, strážkyně pramene, dolů do podzemí k prameni. Jiným ukázaly bytosti místo a okolí, tak jak vypadá ve světe čarodějném. Ve fyzickém světě – tady ve 3 dimenzi, stojí na louce 3 maringotky.:) Ve světě astrálním pak léčebné centrum zcela jinak vypadající. A propojené do různých duchovních světů. Kdo si požádá a poprosí, dostane se mu různých transformací. A jak říkal Carlos Castaneda: vítej ve světě čarodějů příteli.
Návštěvníci mohou v sobě spustit a dočistit různé bloky, traumata, čištění starých skutků, emocí. Dostat se díky zesilovači hodně hluboko v životě tomto i v inkarnacích dávných. A mohou také svůj pobyt ve tmě proležet a prospat a stane se toho méně a „jen“ se jim vyčerpané tělo dobije hormony ze tmy.